maTEŘSKÁ ŠKOLA TOVAČOV
KPT. JAROŠE 567, 751 01 tel. 732 425 406
   
AKTUALITY
 

O NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

Nově na webu:
ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO TŘÍD V ZÁŘÍ 2018: >ZOBRAZIT<

Do mateřské školy je k 1. 9. 2017 zapsáno 95 dětí, které jsou rozděleny podle věku a navštěvují třídu „Koťátek“, „Sluníček“, „Medvídků“ a „Berušek“. Mateřská škola byla uvedena do provozu 1. září 1977. Budova se nachází nedaleko Tovačovského zámku, který je dominantou města. Třídy jsou prostorné.

   

Rozlehlá školní zahrada je po rekonstrukci nově vybavena dřevěnými průlezkami, vláčkem, pružinovými houpadly a pískovišti pro hry dětí a další sezónní činnosti. Hlavní činností školy je zabezpečení předškolního vzdělávání dětí ve věku od 3 do 6 let.

Mateřská škola je otevřena od 6:20 hodin do 16:15 hodin a školné na jeden měsíc činí 300 Kč.

   
Školní vzdělávací program, vypracovaný podle nového Rámcového programu předškolního vzdělávání nabízí dětem i nadstandardní péči. Mateřská škola organizuje pro děti předplavecký výcvik v Přerově, cvičí se jóga, grafomotorická náprava je vedena pí učitelkami i pod odborným vedením Mgr. Marcely Sedláčkové.
   

Hudebně pohybová výchova byla rozšířena o kroužek Hanáček pod vedením pí učitelky Zdeňky Ludvové. Mateřská škola se zaměřuje na environmentální výchovu, je zapojena do projektu RECYKLOHRANÍ, sbírání plastových vršků a nově do projektu CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM. Celoročně s dětmi zařazujeme logopedické hrátky ve všech třídách. Děti mají také možnost navštěvovat kroužek logopedické prevence s názvem "Pojďte si hrát a povídat".

   

V jarních měsících jezdí děti na školu v přírodě.

Díky úzké spolupráce se základní školou děti snadněji přecházejí z mateřské školy do první třídy.

Mateřská škola také organizuje řadu akcí společných pro děti a rodiče. Kromě pravidelných schůzek s rodiči sem patří Dýňová slavnost, vánoční posezení s rodiči, atletická olympiáda, Den otevřených dveří, oslava Svátku matek, zahradní slavnosti, školní výlety či rozloučení se školáky v krásném prostředí tovačovského zámku.

 

MENU
Aktuality
Třídy MŠ
Učitelský sbor
Provoz MŠ
Stravné a školné
Organizace dne
Co děti potřebují
Školní vzdělávací program
Fotogalerie
Dokumenty MŠ
Kontakt

 

Základní škola a Mateřská škola Tovačov, Podvalí 353, 751 01 Tovačov, tel. 581 731 650, 581 731 883

ZŠ Tovačov © 2010 - 2014 by Maty.