Obsah

O nás

Základní škola v Tovačově je součástí výchovně vzdělávací soustavy České republiky. Od roku 1994 má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace.  

4. září 2017 nastoupilo do školy 257 žáků, 140 chlapců a 117 dívek, kteří jsou rozděleni do 13 tříd.

Ve všech ročnících probíhá výuka podle ŠVP Barevný svět pod Spanilou věží.

Součástí školy je mateřská školaškolní družina.

Ve škole mají žáci k dispozici odborné učebny chemie, dějepisu, anglického jazyka, přírodopisu, informatiky, výtvarné výchovy a hudební výchovy a dále audiovizuální učebnu a nové školní hřiště s umělým povrchem.

Velmi dobrá je spolupráce s Klubem rodičů a přátel školy a také s některými zájmovými sdruženími ve městě.

Na škole pracuje Školská rada.

Pro žáky každoročně organizujeme celou řadu akcí jak v rámci výuky, tak i ve volném čase. Patří sem zejména školy v přírodě, lyžařský výcvik, plavecký výcvik, odborné exkurze a tematické zájezdy. Připravujeme i letní sportovní kurz zaměřený na turistiku, cykloturistiku a vodní turistiku.

Na škole se vyučuje anglický jazyk od 3. ročníku a na 2. stupni mají žáci od 7. ročníku možnost výběru z dalších cizího jazyka. Vyučujeme ruský jazyk, německý jazyk a francouzský jazyk.

Školní družina Základní školy Tovačov funguje v budově školy. Ve škole je ŠD k dispozici tělocvična, učebna výpočetní techniky, multimediální učebna, školní hřiště.

Dlouhodobě populární jsou u žáků zájmové kroužky, které mohou navštěvovat ve svém volném čase.

Budova ZŠBudova ZŠ
Budova ZŠBudova ZŠ