ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ TOVAČOV
PODVALÍ 353, 751 01 tel. 733 229 188
   
AKTUALITY
 

O NAŠÍ ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Nově na webu:
11.1.2018 - Přidány nové fotogalerie z akcí školní družiny: >ZOBRAZIT<

Školní družina Základní školy Tovačov je od roku 2010 přemístěna do budovy školy. Ve škole je ŠD k dispozici tělocvična, učebna výpočetní techniky, multimediální učebna, školní hřiště.

 

 

V současné době má dvě oddělení:

- děti 1. třídy základní školy - vychovatelka Pavla Dočkalová
- děti 2. - 5. třídy základní školy - vychovatelka Zuzana Dočkalová

Program pro děti ve školní družině je zaměřen především na zájmovou a rekreační činnost.

Seznamují se s novými výtvarnými technikami, své pohybové dovednosti rozšiřují prostřednictvím nejrůznějších sportovních her na zahradě družiny a na novém školním hřišti.

Školní učivo mají možnost procvičovat formou didaktických her.

Školní družina organizuje řadu různých akcí nejen pro děti, které družinu navštěvují, ale pro všechny děti, které mají chuť si s námi zahrát a zasportovat.

Mezi nejoblíbenější akce každoročně patří ples školní družiny, pyžamová párty, vynášení Smrtky, barevný týden, Halloween aj.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

pondělí - pátek
6.30 - 7.50 hodin ráno
11.25 - 16.30 hodin odpoledne

Přihlášky do školní družiny rodiče získají v den nástupu do ZŠ u vychovatelek.

Vnitřní řád školní družiny je k dispozici u vychovatelek ŠD a v ředitelně školy.

ŠKOLNÉ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Rodiče platí za docházku svého dítěte do školní družiny 50 Kč za jeden měsíc. Tato částka se hradí vždy na začátku každého pololetí školního roku následovně:
a) 1. pololetí - v září 200 Kč
b) 2. pololetí - v lednu 300 Kč
Jiný způsob úhrady je třeba dohodnout s vedením školy.

VYBAVENÍ DÍTĚTE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Během prvního týdne si děti donesou:
a) řádně podepsané věci na převlečení – tepláková souprava, triko, sportovní obuv
b) sirup a podepsaný hrníček z plastu

Další informace získáte u vychovatelek školní družiny.

 

MENU
Informace
Fotogalerie
Dokumenty ŠD
Kontakt

 

Základní škola a Mateřská škola Tovačov, Podvalí 353, 751 01 Tovačov, tel. 581 731 650, 581 731 883

ZŠ Tovačov © 2010 - 2014 by Maty.