Obsah

Formuláře ke stažení

Žádosti

Žádost o individuální vzdělávací plán Staženo: 8x | 11.09.2018

Žádost o odklad povinné školní docházky Staženo: 1x | 11.09.2018

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání Staženo: 2x | 11.09.2018

Žádost o přijetí dítěte z jiné školy Staženo: 2x | 11.09.2018

Žádost o uvolnění žáka z vybraného vyučovacího předmětu Staženo: 2x | 11.09.2018

Žádost o uvolnění žáka z výuky Staženo: 1x | 13.09.2018

Žádost o uvolnění žáka z výuky TV Staženo: 3x | 11.09.2018

Souhlasy

Souhlas s vyšetřením dítěte Staženo: 5x | 11.09.2018

Přihlášky

Přihláška do kroužku Staženo: 11x | 11.09.2018

Ostatní

Bezinfekčnos Staženo: 3x | 11.09.2018

Osobní dotazník Staženo: 3x | 11.09.2018

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na školní akci Staženo: 4x | 11.09.2018

Prohlášení odpovědnosti za škody Staženo: 4x | 11.09.2018

Stránka

  • 1