Obsah

Průběh vyučování

Rozpis zvonění:

Přípravné zvonění: 07:45 hod
1. hodina: 07:50 – 08:35 hod
2. hodina: 08:45 – 09:30 hod
Přípravné zvonění: 09:40 hod
3. hodina: 09:45 – 10:30 hod
4. hodina: 10:40 – 11:25 hod
5. hodina: 11:35 – 12:20 hod
6. hodina: 12:25 – 13:10 hod
7. hodina: 13:15 – 14:00 hod
8. hodina: 14:05 – 14:50 hod

Informace:

Přestávky mezi 1. a 2. vyučovací hodinou a 7. a 8. vyučovací hodinou jsou z důvodu odjezdů autobusů zkráceny na 5 minut.

Dětem z Klopotovic odjíždí autobus přesně v 15,00 hodin. Je možno je pustit ve 14,50 na autobus, ale vyučující příslušného předmětu musí mít žádost rodičů (omluvenku). Bez této žádosti (omluvenky) není možno tyto děti uvolnit z vyučování.

Při dvouhodinových praktických činností, výtvarné výchovy, tělesné výchovy, volitelných předmětů lze po dohodě s ředitelem školy v případě 7. a 8. hodiny spojit bez přestávky a ukončit vyučování ve 14,50 hodin. Vyučující těchto předmětů o této skutečnosti prokazatelně informují rodiče (zákonné zástupce) žáků.


Způsob omlouvání žáků z výuky