Obsah

Projektový den „Vitamíny pro naše zdraví“

Projektový den „Vitamíny pro naše zdraví“

V říjnu se v mateřské škole děti seznámily s významem ovoce pro naše zdraví v krásném projektu „Vitamíny pro naše zdraví“.

Děti se naučily rozlišovat ovoce od zeleniny, procvičovaly si jejich názvy. Ve spolupráci s rodiči jsme uspořádali výstavky na třídách, děti si tak mohly ovoce a zeleninu ohmatat a ochutnat. Na vycházkách jsme pozorovaly ovoce na stromech zeleninu na záhonkách v zahrádkářské kolonii a zahrádkách v okolí MŠ.

Celý projektový týden vyvrcholil návštěvou moštárny, kdy děti viděly výrobu moštu z přinesených jablíček a také mohly mošt ochutnat. Na školní zahrádce potom následovalo plnění úkolů na stanovištích. Děti zde házely na cíl do otvoru v jablíčku, třídily ovoce a zeleninu, v jablíčkových holínkách proběhly dráhu z kuželů a nakonec vyráběly u svých stromů na školní zahradě z nasbíraných přírodnin jablíčko. Dětem se celý projektový týden moc líbil, měly prožitkové zážitky, dozvěděly se také spoustu nových informací a po zásluze dostali všichni sladkou odměnu v podobě zdravého ovoce a zeleniny.


Vytvořeno: 5. 11. 2020
Poslední aktualizace: 5. 11. 2020 07:54
Autor: