Obsah

2018_04_30 - Den Země

Žáci druhého stupně naší školy se v pondělí dne 30. dubna zúčastnili mezinárodního Dne Země. Ve škole se nejprve dozvěděli, jak tento mezinárodní svátek vznikl. Slaví se od roku 1970 nejprve v USA a pak se rozšířil do celého světa a v roce 1990 se stal mezinárodním svátkem, kdy si lidé připomínají, že je třeba se o naši modrou planetu starat. Následně byly třídy rozděleny do tří skupin. Kdy každá skupina šla na exkurzi do sběrného dvora v Tovačově. Zde žáky provedl Martin Lehký, který nás seznámil s problémy třídění odpadu, skladování a odvozem. Dozvěděli jsme se také něco o recyklaci, a proč je důležité třídit odpad. Následně jsme se přesunuli na sádky k panu Jiřímu Zahradníčkovi, který nám vysvětlil problematiku chovu ryb. Jaké ryby v českých rybnících a řekách můžeme najít. Jaké ryby se nejčastěji chovají, jakou čistotu vody potřebují, nebo do kolika centimetrů dorůstají. Žáci si mohli i na vybrané ryby sáhnout a podívat se tak na živé exempláře zblízka. Pak se každá skupina vydala jinou cestou, vybavena hygienickými rukavicemi a pytli na odpadky, když měla za úkol na určené trase sesbírat vše, co do přírody nepatří. Sesbírané věci jsme pak odnesli do sběrného dvora na určené místo. Trasy měly tedy třídy různé a to kolem Hradeckého rybníka, část Dombasu a pak kolem cesty na hrázi. Poslední úkol každé třídy byla sadba stromu na školní zahradě. Kde byly již předkopané díry na javory, každá třída měla jeden strom, který zasadila, pojmenovala a bude se o něj celý rok starat. Snad si žáci něco ze Dne Země odnesli a budou se k naší planetě chovat o něco lépe.