Obsah

2020_01_08 - Dějepisná exkurze do Muzea Komenského v Přerově

2020_01_08 - Dějepisná exkurze do Muzea Komenského v Přerově

Ve středu 8. ledna se obě šesté třídy vydaly do pravěku.

  Hned ráno vyrazili šesťáci autobusem do Přerova, aby společně navštívili animační program s názvem „Hurá na mamuty!!!“ v tamějším Muzeu Jana  Amose Komenského. Program začal velmi netradičně.  Paní průvodkyně všechny seřadila do řady a dala jim do rukou dlouhý provázek. Zhasla světla a všichni procházeli do další místnosti. Byl to zvláštní pocit – zřejmě tak nějak si připadali i pravěcí lidé, když vstupovali do nějaké jeskyně bez světla. Pak se rozsvítilo a všichni se ocitli v expozici věnované archeologickým nálezům ze známé osady lovců mamutů v Předmostí u Přerova. Žáci si sedli na připravené rohože a čekala je spousta aktivit. Mimo jiné třeba odhad, co se ukrývá  v lahvičkách…. Jak byli všichni překvapeni, když se dozvěděli, že pravěcí lidé sbírali květy černého bezu a borůvky, sušili maso, využívali dřevěné uhlí. Všichni si se zájmem prohlíželi mamutí stoličky a kosti, zbytky kožešin nebo malbu předmostecké venuše na mamutím klu. Zajímavý byl i pokus o primitivní pravěkou hudbu za účasti našich šesťáků pomocí dřívek, tleskajících ruk a mručení do rytmu. V průběhu celé prohlídky pak šesťáci viděli mnoho zajímavých věcí – hromadný hrob z Předmostí, bronzové a železné předměty, pravěký stroj na vrtání kamene nebo primitivní tkalcovský stav. Na konci celé prohlídky se pak z nich na chvíli stali archeologové a v boxech s předmostenskou hlínou nacházeli zbytky keramiky, zvířecí kosti a různé kameny.

   Do školy se pak všichni vraceli nabytí novými poznatky o pravěku a celý výlet se tak stal pěkným zpestřením výuky dějepisu a vhodným navázáním na listopadový projektový týden o mamutech.