Obsah

2020_03_09 - Projekt „Týden holokaustu“

2020_03_09 - Projekt „Týden holokaustu“

Stalo se již tradicí na naší škole, že se žáci 9. ročníku účastní týdenního projektu Holokaust. Tento projekt jim má přiblížit hrůzy, které byly páchány na židovském obyvatelstvu za doby 2. světové války na Němci okupovaných územích.

   Projekt o holokaustu čekal na žáky 9. třídy v týdnu od 9. března do pátku 13. března 2020, přičemž o úvodní vstup do této problematiky se postarala páteční návštěva Památníku koncentračního tábora v polské Osvětimi. I když projekt o holokaustu nečekaně přerušilo ukončení výuky kvůli koronavirové infekci, přece jen žáci 9. třídy stihli absolvovat jeho podstatnou část, která probíhala v pondělí 9. března.

   Deváťáci nedříve přednesli své projekty, týkající se holokaustu, života Židů a současné problematiky státu Izrael a vše zaznamenávali do pracovních listů. V dalších předmětech pak získávali rozšiřující informace k danému tématu a absolvovali shrnující kvíz o holokaustu. Pro žáky byla rovněž přichystána ochutnávka židovské kuchyně.  Tradiční židovské zákusky – makové cukroví královny Ester a tvarohový koláč po židovsku, nebo nekvašený židovský chleba – macesy – chutnaly opravdu zajímavě… Poté zhlédli česko-německý film Poslední vlak, který přibližuje strastiplnou cestu při transportu  Židů během 2. světové války do koncentračního tábora Osvětim.

    V průběhu týdne se měli žáci 9. třídy blíže seznámit s dochovanými  židovskými památkami na Tovačovsku, vysázet cibulky žlutých krokusů, které škole věnovalo Židovské muzeum v Praze, výtvarně zpracovat pocity židovských vězňů a dozvědět se plno dalších zajímavostí k této problematice. Věřím, že k tomu ještě dojde….

   Snad deváťáky, a vlastně i nás všechny, problematika holokaustu i okolnosti těchto dnů, kdy čelíme koronarovirové pandemii, donutí zamyslet se nad skutečnými hodnotami v životě a uvědomit si, jak je velmi jednoduché o klidný a pohodový život přijít.