Obsah

2021_10_15 - přednáška na Úřadu práce

2021_10_15 - přednáška na Úřadu práce

   V pátek 15. října se žáci 9. třídy zúčastnili odborné přednášky na Úřadu práce v Přerově, kterou vedla Mgr. Renata Králíková, pracovnice odboru kariérového poradenství ÚP Přerov.

   Během přednášky se deváťáci dozvěděli možnosti uplatnění jednotlivých profesí na trhu práce v regionu Přerov a celkově v celé České republice, nejžádanější profese a naopak profese, které mají dlouhodobé problémy s uplatněním v praxi. Dále byla přednáška věnována výběru vhodné střední školy. Žákům byly poskytnuty rady a doporučení, na co se zaměřit při výběru střední školy, jak se zorientovat v nabídce středních škol a učilišť v rámci celé České republiky a stručně nastíněno blížící se přijímací řízení na SŠ a SOU.

   V závěru přednášky si žáci 9. třídy mohli sami vyhledat informace o jimi vybraných středních školách ve zdejší kartotéce profesí a probrat možnosti studia na těchto středních školách a středních učilištích s pracovnicemi Úřadu práce Přerov.

  Věřím, že i tato odborná přednáška byla jednou z mnoha chystaných akcí, které mohou pomoci žákům 9. třídy ve vlastním výběru budoucí střední školy či středního odborného učiliště.Vytvořeno: 19. 10. 2021
Poslední aktualizace: 19. 10. 2021 09:51
Autor: