Obsah

2022_03_11 - Projekt Holocaust

2022_03_11 - Projekt Holocaust

     V týdnu od 7. do 11. 3. 2022 probíhal v deváté třídě týden s vyučováním zaměřeným na téma holocaust. První den holocaust týdne, pondělí, byl holocaustu věnován celý. Zahájila ho paní učitelka Lehká úvodem do problému holocaustu, dále pokračovali žáci svými prezentacemi na téma, které si vybrali s dostatečným předstihem, aby stihli prezentaci dobře zpracovat.

     Další části prvního dne byla ochutnávka židovské kuchyně, deváťáci ochutnali židovské cukroví a nejznámější židovský pokrm - nekvašený chléb maces.

     Při poslední části pondělního vyučování žáci zhlédli film Deník Anny Frankové. Tento film deváťáky provázel i zbytkem týdne, stejně jako zmínky o holocaustu nebo judaismu, např. v matematice rýsování Davidovy hvězdy, v angličtině překlad a v chemii účinky cyklonu B.

     Ale nejzajímavějším dnem byl pro většinu žáků asi čtvrtek, exkurze do polského státního muzea v Osvětimi. Exkurze byla spojena pro dvě školy, Troubky a Tovačov, společně deváťáci sdíleli cestu do muzea, ale tam se rozdělili na dvě skupiny podle škol. Kvůli dlouhé cestě do Polska museli účastníci exkurze vyjet z Tovačova už ve 4:30 hod. Polské hranice byly překročeny až v 6:30 hod. a v 8:30 hod. začínala prohlídka se dvěma částmi a s česky mluvícím průvodcem. Ještě před ní ale všichni, kdo se prohlídky zúčastnili, museli projít bezpečnostním rámem, protože muzeum má přísné podmínky, co se do muzea nosit smí a co nesmí, třeba se tam nesmí nosit batohy, velké tašky, některé oblečení jako maskáče a tepláky, nožíky, ale ani jídlo a více než 0,5l vody. Dále žáci dostali vysílačky a sluchátka, aby přes ně slyšeli lépe průvodce při první části prohlídky v Osvětimi-Auschwitz, která trvala dvě hodiny a žáci se při ní dozvěděli informace o transportech do tábora, rozdělování vězňů na práci a o práci a životě vězňů v koncentračním táboře. Celá prohlídka byla doprovázená ukázkami – fotografiemi, obrazy, ukázkami budov, zabaveného majetku vězňů a informačních tabulí. Druhá prohlídka probíhala se stejným průvodcem v druhém táboře Březince-Birkenau, který je od prvního tábora Osvětim vzdálen přibližně 3 km. Při druhé prohlídce žáci viděli koleje, po kterých přijížděly transporty, památník obětí a ukázku domu v ženském bloku tábora dochovaného v původní podobě, ve kterém byly ubytovány vězeňkyně. Při obou částech prohlídky měli žáci možnost pokládat dotazy.

     V pátek už jen exkurzi a celý holocaut týden uzavřeli. Celý týdenní projekt do Osvětimi byl jistě pro všechny deváťáky velkým přínosem a zajisté si z toho všichni odnesli důležité informace o stinných stránkách historie, protože dějiny nejsou jen sláva a vyhrané války, jsou to i děsivé a smutné události, o kterých se tolik už nemluví.