Obsah

Informace k nástupu žáků 2. stupně do školy

Typ: Mateřská škola | ostatní | Školní družina | Školní jídelna | Základní škola
Informace k nástupu žáků 2. stupně do školy Informace k nástupu žáků 2. stupně do školy

Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 25. 5. 2020 mohou žáci 2. stupně základních škol s platností od pondělka 8. 6. 2020 nastoupit k nepravidelné výuce ve svých školách.
Účast žáků ve škole je dobrovolná. Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro návrat dítěte do školy, musí vzít na vědomí, že bude výuka probíhat v souladu s řadou přísných hygienických opatření. Ta jsou průběžně zveřejňována na webových stránkách školy. O jejich dodržování budou žáci poučeni v průběhu prvního dne výuky.
Rozhodnutí o nástupu dítěte do školy zašle zákonný zástupce nejpozději do středy 3. 6. 2020 prostřednictvím vyplněného Oznámení (Příloha č. 1) na e-mailovou adresu třídního učitele svého dítěte. Jednotlivé skupiny budou naplňovány do počtu 15 žáků. V případě vyššího zájmu budou upřednostněni žáci ohroženi školním neúspěchem.
Před vlastním nástupem dítěte do školy je zákonný zástupce rovněž povinen odevzdat třídnímu učiteli vyplněné a podepsané Čestné prohlášení (Příloha č. 2).

 

Pobyt žáků ve škole se bude řídit pravidly popsané v dokumentu.


Přílohy

Vytvořeno: 27. 5. 2020
Poslední aktualizace: 27. 5. 2020 8:44
Autor: