Obsah

Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro rok 2022/2023

Typ: Základní škola | Školní jídelna | Školní družina | ostatní | náš tip | Mateřská škola
Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro rok 2022/2023

Přijímací zkoušky

 •  13. 4.  2023, 14. 3.  2023 - typ Cermat (M, ČJ), žáci 9. tříd
 • 17. 4.  2023, 18. 3.  2023 - typ Cermat (M, ČJ), žáci 5. a 7. tříd

(v případě nemoci je třeba se co nejrychleji omluvit, žák dostane

náhradní termín PZ)

 

 V měsíci březnu a dubnu:

 • 14 dnů před přijímacím řízením dostanou žáci písemně informace o průběhu přijímacího řízení
 • v době od 13. 4. 2023 do 22. 4. 2023 budou probíhat přijímací zkoušky na SŠ
 • nejdříve 22. 4. 2023 vyvěsí ředitelé škol seznamy přijatých žáků na veřejně přístupném místě ve škole a na svých webových stránkách
 • přijatí žáci nebudou vyrozuměni o přijetí písemně, do 10 pracovních dnů potvrdí svůj úmysl nastoupit na SŠ doručením zápisového lístku
 • nepřijatí žáci obdrží poštou rozhodnutí o nepřijetí, po převzetí písemného vyrozumění je možné do tří pracovních dnů proti tomuto rozhodnutí podat odvolání
 • zápisový lístek uplatní žák pouze jednou - výjimkou je situace, kdy je žák přijat na jinou školu na základě kladně vyřízeného odvolání
 • po uzavření 1. kol přijímacího řízení střední školy s volnými místy vyhlašují 2. kolo přijímacího řízení, seznam těchto škol je uveden na stránkách krajských úřadů (www.kr-olomoucky.cz)
 • užitečné webové portály:
 •  
 •  

Příloha

Vytvořeno: 27. 3. 2023
Poslední aktualizace: 27. 3. 2023 10:51
Autor: