Obsah

Informace k provozu ZŠ a MŠ Tovačov od 18. 11. 2020

Typ: Základní škola | Školní jídelna | Školní družina | ostatní | náš tip | Mateřská škola
Informace k provozu ZŠ a MŠ Tovačov od 18. 11. 2020

Základní škola
S platností od středy 18. 11. 2020 se vrací do školy k prezenční výuce žáci 1. a 2. tříd. Budova školy bude pro žáky zpřístupněna od 7. 15 hodin. Žáci vstupují do budovy školy bez doprovodu rodičů či jiných dospělých osob. Po převlečení v šatně se neprodleně odeberou do své kmenové třídy. Výuka bude probíhat v obou ročnících 4 vyučovací hodiny denně dle stanoveného rozvrhu. Jednotlivé hodiny budou oddělené přestávkami, včetně přestávky na oběd.


Školní družina
Provoz školní družiny bude organizován jen pro řádně přihlášené žáky školy a pouze v odpoledních hodinách po ukončení vyučování. Děti budou v družině rozděleny do skupin podle školních tříd. Umístění jednotlivých tříd v prostorách školy bude následující:
1. A učebna školní družiny č. 1
1. B učebna 1. B
2. A učebna školní družiny č. 2
2. B učebna 2. B
Odpolední provoz školní družiny bude ukončen nejpozději v 16 hodin.


Školní stravování
Žáci přihlášeni ke školnímu stravování budou docházet do prostor školní jídelny v průběhu přestávky určené na oběd a stanovené rozpisem. Do školní jídelny budou jednotlivé třídy odcházet v doprovodu vyučujících nebo vychovatelek školní družiny.


Individuální konzultace
Ve škole budou umožněny individuální konzultace s ohledem na vzdělávací potřeby žáků (vždy pouze jeden žák a jeden učitel). Přítomen u konzultace může být i zákonný zástupce žáka.
Individuální konzultaci si dohodne zákonný zástupce žáka s vyučujícím příslušného vyučovacího předmětu v době trvání maximálně 1 hodiny týdně.


Doporučení pro zákonné zástupce žáků
 Žáci by měli k budově školy přicházet těsně před jejím otevřením a nezdržovat se zbytečně na ulici před školou.
 Roušky jsou pro žáky povinné po celou dobu pobytu ve škole a to i při výuce ve třídě. Doporučujeme děti vybavit alespoň dvěma rouškami a vhodným sáčkem na jejich odložení.
 Žádáme rodiče, aby do školy neposílali děti s nachlazením, kašlem a zvýšenou teplotou.


V Tovačově dne 12. 11. 2020


Příloha

Vytvořeno: 13. 11. 2020
Poslední aktualizace: 13. 11. 2020 11:11
Autor: