Obsah

Organizace výuky žáků 1. stupně ZŠ

Typ: Mateřská škola | ostatní | Školní družina | Školní jídelna | Základní škola
Organizace výuky žáků 1. stupně ZŠ Organizace výuky žáků 1. stupně ZŠ

Organizace pobytu žáků 1. stupně ve škole v termínu od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020

 

Po návratu žáků 1. stupně do školy bude vlastní výuka organizována jinak, než tomu bylo dosud. Rozdělena bude do dvou samostatných bloků.


1. Dopolední blok – opakování vědomostí nabytých při distančním vzdělávání, nové učivo
8.00 – 11.25 hod.


2. Odpolední blok – zájmové vzdělávání
11.30 – 16.00 hod.


Žáci budou ve škole rozděleni do 15 členných skupin. Ty se v průběhu výše uvedeného období nebudou měnit. V provozu nebude ranní družina, nebudou pravidelné přestávky mezi hodinami (jednotliví vyučující budou přestávky v průběhu dopoledního bloku zařazovat podle potřeby s výjimkou přestávky na oběd, ta je pro jednotlivé skupiny stanovena rozpisem). Žáci nebudou používat šatny. Přezouvat se budou až ve třídách. Jednotlivé skupiny budou do budov školy vcházet dle časového rozvrhu a různými vchody dle rozpisu uvedeného níže.


Příloha

Vytvořeno: 19. 5. 2020
Poslední aktualizace: 19. 5. 2020 7:57
Autor: