Obsah

Otevření mateřské školy ZŠ a MŠ Tovačov

Typ: Základní škola | Školní jídelna | Školní družina | ostatní | náš tip | Mateřská škola
Otevření mateřské školy ZŠ a MŠ Tovačov

V souladu s usnesením vlády České republiky a na základě rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 22. 3. 2021 č. 10/2021 bude mateřská škola ZŠ a MŠ Tovačov s platností od 25. 3. 2021 zajišťovat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 6 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, zaměstnanci obecní policie, zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky, příslušníky ozbrojených sil, zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců, pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, zaměstnanci zařízení školního stravování, zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury, zaměstnanci České pošty, s. p., a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

 

Přihlášení dítěte do mateřské školy
Zákonný zástupce zašle co nejdříve na e-mailovou adresu ms@zstovacov.cz oskenovaný zápisní lístek a čestné prohlášení.

 

Nástup dítěte do mateřské školy
Při prvním nástupu dítěte do mateřské školy odevzdá zákonný zástupce podepsaný originál vyplněného zápisního lístku a podepsaný originál čestného proh

 

Podrobnější informace v přiložených pdf souborech


Přílohy

Vytvořeno: 22. 3. 2021
Poslední aktualizace: 22. 3. 2021 15:19
Autor: