Obsah

Pololetní vysvědčení

Typ: Základní škola | Školní jídelna | ostatní | Mateřská škola
Pololetní vysvědčení

Vážení rodiče,
ve čtvrtek 28. ledna. 2021 bychom za běžného provozu v naší škole předávali vašim dětem výpisy z pololetního vysvědčení. S ohledem na stávající epidemickou situaci a z ní plynoucí krizová opatření vlády tak můžeme učinit pouze u žáků 1. a 2. ročníků. Všichni ostatní žáci obdrží své výpisy z pololetního vysvědčení nejpozději do tří dnů po návratu do školy k prezenční výuce.
Posunutí termínu předání výpisů z pololetních vysvědčení školu nezbavuje povinnosti seznámit zákonné zástupce žáků a žáky samotné s výsledky pololetní klasifikace.
Uzavřené známky z jednotlivých vyučovacích předmětů, které budou mít vaše děti na výpisu z pololetního vysvědčení, naleznete na portálu elektronické žákovské knížky, na který máte všichni zřízený přístup. Pokud se z jakéhokoliv důvodu nemůžete do elektronické žákovské knížky přihlásit (ztráta přístupových údajů atd.), kontaktujte prosím neprodleně třídního učitele svého dítěte.


Příloha

Vytvořeno: 26. 1. 2021
Poslední aktualizace: 26. 1. 2021 08:08
Autor: