Obsah

Změna organizace vyučování v ZŠ a MŠ Tovačov od 4.1.2021

Typ: Základní škola | Školní jídelna | Školní družina | ostatní | Mateřská škola
Změna organizace vyučování v ZŠ a MŠ Tovačov od 4.1.2021

Změna organizace vyučování v ZŠ a MŠ Tovačov
od 4. ledna 2021

Vláda ČR rozhodla o zařazení celé země do 5. stupně PES s platností od 27. 12. 2020. Toto rozhodnutí se mimo jiné týká také provozu základních a mateřských škol. Z těchto důvodů bude až do odvolání probíhat organizace výuky v ZŠ a MŠ Tovačov s platností od 4. 1. 2021 podle níže uvedených pravidel.


Mateřská škola
V mateřské škole bude i nadále probíhat prezenční výuka beze změn za dodržování všech platných hygienických a protiepidemických opatření. Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.
Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech.


Základní škola
• Výuka žáků 1. a 2. ročníků bude probíhat v učebnách školy prezenčním způsobem dle upraveného rozvrhu.
• Prezenční výuka bude probíhat v kmenových třídách a bude organizována tak, aby se žáci jednotlivých tříd při pobytu ve škole během výuky vzájemně nesetkávali.
• Žáci a zaměstnanci školy (případně i další osoby přítomné ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
• Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
• Za podmínky zachování homogenity jednotlivých tříd bude možné organizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.
• Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy bude možný jen v nezbytně nutných případech.
• Pro ostatní žáky školy bude povinné vzdělávání distančním způsobem.
• Ve škole budou žákům umožněny prezenční individuální konzultace (jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhodne ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.


Školní družina
Provoz školní družiny bude organizován jen pro prezenčně vzdělávané žáky 1. a 2. ročníků školy za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy. Provoz školní družiny bude zajišťován v ranních hodinách před zahájením vyučování od 6.30 hodin a v odpoledních hodinách po ukončení vyučování do 16.00 hodin.
Ustanoveny budou čtyři skupiny školní družiny:
1. skupina – třída 1. A
2. skupina – třída 1. B
3. skupina – třída 2. A
4. skupina – třída 2. B

 

Školní stravování
Školní jídelna ZŠ a MŠ Tovačov bude v provozu. V prostorách školní jídelny se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomni na pracovišti.
Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.
Nárok na dotovaný oběd ze školní jídelny budou mít i žáci při povinné distanční výuce.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 


Příloha

Vytvořeno: 28. 12. 2020
Poslední aktualizace: 28. 12. 2020 17:07
Autor: