Obsah

2021_03_01-31 - Distanční výuka

2021_03_01-31 - Distanční výuka

Distanční výuka je způsob výuky, který probíhá na dálku. V době uzavření mateřské školy z důvodu mimořádných epidemiologických opatření, je zajištěna distanční výuka pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání. Na e-mailové adresy zákonných zástupců posílají paní učitelky rozpracovaná témata, která zahrnují motivační pohádku či příběh, básničku a písničku k tématu a pracovní listy na procvičování grafomotoriky, předmatematických představ, rozvíjení slovní zásoby, sluchového vnímání apod. Rodičům také posíláme náměty a nápady na tvoření s dětmi k tématu či na různé pohybové aktivity s dětmi.
Zde se můžete podívat na krásnou zpětnou vazbu od rodičů v podobě zaslaných fotek z distanční výuky s dětmi. 


Vytvořeno: 6. 4. 2021
Poslední aktualizace: 6. 4. 2021 09:09
Autor: