Obsah

2019_04_12 - Výlet 6.A do Zástudánčí

Žáci 6.A naší školy absolvovali celodenní výšlap do Národní přírodní rezervace Zástudánčí. Tato přírodní rezervace byla vyhlášena v roce 1952. Rozkládá se u soutoku Moravy s Bečvou, asi 4 km jihovýchodně od Tovačova, její rozloha je 100,64 ha. Rezervace představuje zachovalý lužní les s charakteristickou flórou a faunou podél neregulovaného toku Moravy, který je významnou lokalitou pro migraci a hnízdění ptáků. Ornitologicky je Zástudánčí územím nadregionálního významu. Bylo zaznamenáno celkem 174 druhů ptáků, z toho přibližně 80 druhů hnízdících a 90 druhů pravidelně nebo nepravidelně protahujících. Hnízdí tu chránění ledňáček říční, včelojed lesní, kulík říční, moudivláček lužní a další. Během tahu se zde zdržují např. čáp černý, ostříž lesní, racek bouřní a dudek chocholatý.

Ze savců se vyskytují běžní hmyzožravci – rejsek malý, šelma – lasice kolčava, kuna lesní i vzácnější vydra říční, ale také nepůvodní mýval severní, z hlodavců – veverka obecná, norník rudý a bobr evropský. Vysoká úživnost prostředí vytváří vhodné podmínky pro výskyt spárkaté zvěře. Rezervace je zařazena mezi mokřady nadregionálního významu a jako taková je součástí nadregionálního biocentra Chropyňský luh. Okrajovou jižní částí NPR vede cykloturistická stezka.