Obsah

2019_11_18 - Projektový den „30 let po sametu“

2019_11_18 - Projektový den „30 let po sametu“

Uplynulo přesně 30 let, kdy 17. listopadu začaly události, v jejichž důsledku padl komunismus a byla zavedena demokracie. Tyto události jsme si ve škole připomněli v minulém týdnu v rámci projektu „30 let po sametu“.
     Žáci jednotlivých tříd 2. stupně se nejprve seznámili s průběhem listopadových událostí prostřednictvím prezentace, zhlédnutím dokumentárního filmu a dobových fotografií, poznali blíže osobnost Václava Havla, přemýšleli nad hesly manifestujících, srovnávali výhody a nevýhody komunistického a demokratického systému. Poté na žáky čekala řada praktických úkolů k danému tématu. Šesťáci si ze stužek bílé, červené a modré vytvářeli s jehlou a nití v ruce státní symbol – trikoloru. Na sedmáky čekal úkol přímo „scénickoherecký“: demonstrace. Po přípravě patřičných propriet (obrazové ztvárnění hesel a štítů) si každý vyzkoušel roli demonstranta i roli příslušníka V. B. v manifestaci na Národní třídě. Osmáci měli za úkol na základě seznamu ulic vyznačit do mapy Prahy přesnou trasu manifestujících z Albertova přes Vyšehrad až na Národní třídu. Deváťáci pak vytvářeli informační panel a krátké prezentace listopadových událostí pro žáky 1. stupně školy. Nakonec žáci uctili památku všech statečných studentů zapálením svíčky a zakončili projektovou hodinu cinkáním klíčů jako tehdy v roce 1989.
   Celý projekt doplnil i dotazník pro rodinné příslušníky a známé, jehož cílem bylo zavzpomínat na Sametovou revoluci, kterou oni na rozdíl od žáků skutečně prožili a o své zážitky se s nimi snad i podělili.
…Projektový den „30 let po sametu“ byl díky netradičním formám práce pro žáky velmi zajímavý a troufám si tvrdit, že i velmi přínosný.