Obsah

2022_12_14 - Chemická olympiáda Hranice

2022_12_14 - Chemická olympiáda Hranice

Dne 14. 12. 2022 pořádala Střední průmyslová škola Hranice krajské kolo chemické olympiády Mladý chemik, které se zúčastnili dva žáci z naší školy Viktorie Smolková a Marek Gavenda, oba z deváté třídy. Na test, při kterém bylo možno získat až 100 bodů, měli všichni soutěžící 70 minut a plnili při něm různé úkoly, jako vyčíslování rovnic, názvosloví, určování prvků podle popisu a třeba počítání ze vzorců. Poté se soutěžící přesunuli do místních laboratoří, aby si pod vedením místních studentů vyzkoušeli chemické pokusy v praxi. Žáci si zkusili ohýbání skla pod plamenem, titraci různých roztoků, barevné zkoušky kovů pod plamenem a třeba pokus tajného písma. Celkem z 84 účastníků se naši dva žáci nevešli do vyhlašovací části, kdy se vyhlašovalo pouze 20 nejlepších z tohoto dne. Deset nejlepších řešitelů bude postupovat do dalšího kola, kde si prověří své vědomosti s celou Českou republikou. Pro oba soutěžící naší školy byla chemická olympiáda určitě velmi dobrá a zajímavá zkušenost.


Vytvořeno: 19. 12. 2022
Poslední aktualizace: 19. 12. 2022 10:05
Autor: