Obsah

Školní jídelna

Budova ŠJ

Vážení rodiče, 
upozorňujeme na nové informace ohledně školního a závodního stravování platné od 1.1.2018 a na novou úpravu cen obědů. Veškeré informace jsou uvedeny v sekci "Informace" a v sekci "Ceník stravného".

 

 

Vedoucí školní jídelny: Vladimíra Neubergerová 

Tel.: 581 731 305

E-mail: jidelna@zstovacov.cz

 

INFORMACE:

Strávníci základní školy mají automaticky přihlášeny obědy od 2.září 2020.

Pokud by měl některý z žáků zájem o oběd již 1. září 2020, prosím přihlaste si jej prostřednictvím portálu www.strava.cz.

Přihlášení nebo odhlášení stravy provádějte nejpozději do 12:00 předchozího dne.

Zakoupení čipů pro žáky prvních tříd můžete ve dnech 24.-26.srpna 2020 od 6.00-8.00 hodin , v úterý 25. srpna 2020 i v čase od 12:00-15:00 hodin.

Cena čipu je 130,-Kč.

Odhláška stravy

Odhlašování stravy provádějte prostřednictvím stránek:
www.strava.cz do 14:00 hodin předcházejícího dne.

Výdejní doba pro cizí strávníky

Výdej obědů pro cizí strávníky: 11:00 - 13:00 hodin.