Obsah

Školní jídelna

Budova ŠJ

Vážení rodiče, 
upozorňujeme na nové informace ohledně školního a závodního stravování platné od 1.1.2018 a na novou úpravu cen obědů. Veškeré informace jsou uvedeny v sekci "Informace" a v sekci "Ceník stravného".

 

 

Vedoucí školní jídelny: Vladimíra Neubergerová 

Tel.: 581 731 305

E-mail: jidelna@zstovacov.cz

 

INFORMACE:

V případě nízkého zájmu o oběd č. 2 se oběd nevaří /méně než deset porcí/, strávník bude automaticky převeden na oběd č.1.

Strávníci základní školy mají automaticky přihlášeny obědy od 5.září 2023.

Zakoupení čipů pro žáky prvních tříd můžete ve dne 4.9 2023 od 6.00-12.00 hodin, nebo po telefonické domluvě v jinou dobu.

Cena čipu je 130,-Kč.

Odhláška stravy

Odhlašování stravy provádějte prostřednictvím stránek:
www.strava.cz do 12:00 hodin předcházejícího dne.

Výdejní doba pro cizí strávníky

Výdej obědů pro cizí strávníky: 11:00 - 12:00 hodin.