Obsah

Školní jídelna

Budova ŠJ

Vážení rodiče, 
upozorňujeme na nové informace ohledně školního a závodního stravování platné od 1.1.2018 a na novou úpravu cen obědů. Veškeré informace jsou uvedeny v sekci "Informace" a v sekci "Ceník stravného".

 

 

Vedoucí školní jídelny: Vladimíra Neubergerová 

Tel.: 581 731 305

E-mail: jidelna@zstovacov.cz

 

INFORMACE:

Strávníci základní školy mají automaticky přihlášeny obědy od 2.září 2021.

Pokud by měl některý z žáků zájem o oběd již 1. září 2021, prosím přihlaste si jej prostřednictvím portálu www.strava.cz.

Přihlášení nebo odhlášení stravy provádějte nejpozději do 12:00 předchozího dne.

Zakoupení čipů pro žáky prvních tříd můžete ve dnech 30.-31.srpna 2021 od 6.00-12.00 hodin, nebo po telefonické domluvě v jinou dobu.

Cena čipu je 130,-Kč.

OD 3. 5. 2021  VÝDEJ  OBĚDŮ  DO  JÍDLONOSIČŮ  DEN  PŘEDEM  PŘINESENÝCH.

Odhláška stravy

Odhlašování stravy provádějte prostřednictvím stránek:
www.strava.cz do 12:00 hodin předcházejícího dne.

Výdejní doba pro cizí strávníky

Výdej obědů pro cizí strávníky: 11:00 - 12:00 hodin.