Obsah

O mateřské škole

Do mateřské školy je k 1. 9. 2023 zapsáno 90 dětí, které jsou rozděleny podle věku a navštěvují třídu „Koťátek“, „Sluníček“, „Medvídků“ a „Berušek“. Mateřská škola byla uvedena do provozu 1. září 1977. Budova se nachází nedaleko Tovačovského zámku, který je dominantou města. Třídy jsou prostorné.

Rozlehlá školní zahrada je po rekonstrukci nově vybavena dřevěnými průlezkami, vláčkem, pružinovými houpadly a pískovišti pro hry dětí a další sezónní činnosti. Hlavní činností školy je zabezpečení předškolního vzdělávání dětí ve věku od 3 do 6 let.

Mateřská škola je otevřena od 6:15 hodin do 16:15 hodin a školné na jeden měsíc činí 500 Kč. Od září 2017 zajišťuje stravu pro děti Základní škola a Mateřská škola Tovačov.

Školní vzdělávací program, vypracovaný podle nového Rámcového programu předškolního vzdělávání nabízí dětem i nadstandardní péči. Mateřská škola organizuje pro děti předplavecký výcvik, cvičí se jóga, grafomotorická náprava je vedena pí učitelkami i pod odborným vedením Mgr. Marcely Sedláčkové.

Hudebně pohybová výchova byla rozšířena o kroužek Hanáček pod vedením pí učitelky Zdeňky Ludvové. Mateřská škola se zaměřuje na environmentální výchovu a do projektu CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM. Celoročně s dětmi zařazujeme logopedické hrátky ve všech třídách.

V jarních měsících jezdí děti na školu v přírodě.

Díky úzké spolupráce se základní školou děti snadněji přecházejí z mateřské školy do první třídy.

Mateřská škola také organizuje řadu akcí společných pro děti a rodiče. Kromě pravidelných schůzek s rodiči sem patří podzimní slavnost, vánoční posezení s rodiči, atletická olympiáda, Den otevřených dveří, oslava Svátku matek, Dne otců,  zahradní slavnost, táborák s rodiči,  školní výlety či rozloučení se školáky v krásném prostředí tovačovského zámku.

Prezentace školky na videu zde

Další video s názvem Rok v mateřské škole - Barevný svět v Tovačově zde

Fotografie budovy MŠ