Obsah

Dokumenty MŠ

Řády

Provozní řád Staženo: 14x | 03.08.2022

Školní řád Staženo: 16x | 03.08.2022

Žádosti

Žádost o odložení školní docházky Staženo: 605x | 01.09.2018

Žádost o ukončení školní docházky Staženo: 240x | 10.10.2019

Žádost o uvolnění z předškolního vzdělávání Staženo: 605x | 01.09.2018

Žádost o vrácení platby Staženo: 296x | 13.05.2020

Směrnice

Aktualizovaná směrnice o placení školného Staženo: 396x | 07.06.2019

Zápis do MŠ

Čestné prohlášení o očkování Staženo: 264x | 26.04.2021

Evidenční list dítěte Staženo: 237x | 23.04.2021

Informace k zápisu do MŠ 2022/2023 Staženo: 130x | 05.04.2022

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Staženo: 247x | 23.04.2021

Stránka

  • 1