Obsah

Organizace dne

6.20 - 6.30 

  • Příchod dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, výtvarné a pracovní činnosti, individuální péče

8.30 - 9.50 

  • Komunitní kruh, pohybové aktivity, relaxační cvičení, jóga, hygiena, svačina
  • Didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinách i individuálně, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, reedukační a kompenzační speciálně pedagogická péče, individuální péče, jazykové chvilky, smyslové hry, pohybové aktivity

9.50 - 12.30

  • Příprava na pobyt venku, pobyt venku, hygiena, oběd, příprava na odpočinek

12.30 - 14.00

  • Odpočinek, náhradní nespící aktivity, individuální péče dětem se specifickými vzdělávacími potřebami, péče speciálně pedagogická, logopedická

14.30 - 15.00

  • Vstávání, hygiena, svačina

15.00 - 16.15

  • Odpolední zájmové činnosti dětí (hry a činnosti dle zájmu dětí, pokračování didakticky cílených činností)