Obsah

Školné a stravné

 

 

 

 

S d ě l e n í   pro rodiče o platbě školného pro školní rok 2019/2020

 

     Školné se bude hradit tak jako v loňském roce pouze bezhotovostně na účet školy č.ú. : 152 646 951/0300 a to DOPŘEDU (tj. v srpnu je hrazeno září atd.) vždy k 20. dni v měsíci (trvalé příkazy si prosím nastavte tak, aby mi platba byla připsána na účet k tomuto datu).

Výše školného zůstává. Každé dítě má svůj variabilní symbol, pod kterým budete i nadále platby hradit. Noví žáci mají přidělen nový variabilní symbol, který zjistíte v mateřské školce. Prosím o pozornost při zadávání variabilního symbolu a také  zvyšte pozornost při úhradách, bez uvedení tohoto symbolu nelze platbu identifikovat.

Termíny úhrad pro školní rok 2019/2020:

 

ZÁŘÍ 2019                             30.8.2019

ŘÍJEN 2019                           18.9.2019

LISTOPAD 2019                   17.10.2019

PROSINEC 2019                   18.11.2019

LEDEN 2020                         18.12.2019

ÚNOR 2020                          17.1.2020

BŘEZEN 2020                       18.2.2020    

DUBEN 2020                        18.3.2020

KVĚTEN 2020                       16.4.2020

ČERVEN 2020                      15.5.2020

PRÁZDNINOVÝ MĚSÍC        30.6.2020

 

Dále chci upozornit rodiče, že o prázdninách mi chodily platby za děti, které nebyly přihlášeny na prázdninový provoz. Je zapotřebí se domluvit na dalším postupu, jak tyto přeplatky vyúčtovat.

 

Žádám rodiče, aby mi jakékoliv změny nahlásili co nejdříve a to buď do kanceláře školy (t.č. 581731650) nebo na e-mail:

 

ekonomka@zstovacov.cz

 

Zpracovala: Jarmila Konečná, ekonomka školy

Schválil: Mgr. Bc. Leon Bouchal, ředitel školy

 

V Tovačově 5. června 2019

  • ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výše školného je od 1.9.2019 na 1 dítě a 1 měsíc je 400,-Kč. Děti s povinnou školní docházkou školné neplatí. Při docházce sourozenců hradí 1. dítě 400,-Kč, 2. dítě 300,-Kč. V případě, že se první dítě vzdělává v posledním ročníku předškolního vzdělávání, činí příspěvek na první dítě 400,-Kč.

 

Žádáme rodiče, aby mi jakékoliv změny nahlásili co nejdříve a to buď do kanceláře školy (t.č. 581731650) nebo na e-mail: KonecnaJa@seznam.cz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stravné

Vedoucí školního stravování je paní Vladimíra Neubergerová a má kancelář v ZŠ, vchod je přes školní hřiště z ulice Podvalí.
Odhlašování a přihlašování obědů lze den dopředu telefonicky 581 731 305 nebo na email: jidelnatovacov@seznam.cz nebo týž den do 8:00 hodin u vedoucí školní restaurace paní Vladimíra Neubergerová.

Výše stravného na 1 dítě ve věku 3 – 6 let je 40,-Kč (2 svačiny a oběd).
Výše stravného na 1 dítě od věku 7 let a OŠD je 44,-Kč (2 svačiny a oběd).
Děti celodenní odebírají svačinu, oběd, svačinu.

 

Více v sekci: Školní jídelna