Obsah

Školné a stravné

 

S d ě l e n í   pro rodiče o platbě školného pro školní rok 2021/2022

 

     Školné se bude hradit tak jako v loňském roce pouze bezhotovostně na účet školy č.ú. : 152 646 951/0300 a to DOPŘEDU (tj. v srpnu je hrazeno září atd.) vždy k 20. dni v měsíci (trvalé příkazy si prosím nastavte tak, aby mi platba byla připsána na účet k tomuto datu).

Výše školného zůstává. Každé dítě má svůj variabilní symbol, pod kterým budete i nadále platby hradit. Noví žáci mají přidělen nový variabilní symbol, který zjistíte v mateřské školce. Prosím o pozornost při zadávání variabilního symbolu a také  zvyšte pozornost při úhradách, bez uvedení tohoto symbolu nelze platbu identifikovat. Termíny úhrad pro školní rok 2021/2022:

 

ZÁŘÍ 2021                               20.8.2021

ŘÍJEN 2021                             17.9.2021

LISTOPAD 2021                     20.10.2021

PROSINEC 2021                    19.11.2021

LEDEN 2022                           17.12.2021

ÚNOR 2022                            20.1.2022

BŘEZEN 2022                         18.2.2022     

DUBEN 2022                          18.3.2022

KVĚTEN 2022                         20.4.2022

ČERVEN 2022                        20.5.2022

PRÁZDNINOVÝ MĚSÍC         30.6.2022

 

Dále chci upozornit rodiče, že platby za děti, které nebudou přihlášeny na prázdninový měsíc, budou zpět vráceny na účet, ze kterého platby byly uhrazeny. V případě uzavření mateřské školy mimořádným opatřením (např. covidová pandemie) žádám rodiče, aby hradili školné i přes tato opatření.

 

Žádám rodiče, aby mi jakékoliv změny nahlásili co nejdříve a to buď do kanceláře školy (t.č. 581731650) nebo na e-mail:

 

ekonomka@zstovacov.cz

 

Zpracovala: Jarmila Konečná, ekonomka školy

Schválil: Mgr. Bc. Leon Bouchal, ředitel školy

 

V Tovačově 4. srpna 2021

  • ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výše školného je  na 1 dítě a 1 měsíc je 400,-Kč. Děti s povinnou školní docházkou školné neplatí. Při docházce sourozenců hradí 1. dítě 400,-Kč, 2. dítě 300,-Kč. V případě, že se první dítě vzdělává v posledním ročníku předškolního vzdělávání, činí příspěvek na první dítě 400,-Kč.

 

Žádáme rodiče, aby mi jakékoliv změny nahlásili co nejdříve a to buď do kanceláře školy (t.č. 581731650) nebo na e-mail: KonecnaJa@seznam.cz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stravné

Vedoucí školního stravování je paní Vladimíra Neubergerová a má kancelář v ZŠ, vchod je přes školní hřiště z ulice Podvalí.
Odhlašování a přihlašování obědů lze pouze den dopředu telefonicky 581 731 305 nebo na email: jidelnatovacov@seznam.cz  do 12:00 hodin u vedoucí školní restaurace paní Vladimíra Neubergerová.

Výše stravného na 1 dítě ve věku 3 – 6 let je 40,-Kč (2 svačiny a oběd).
Výše stravného na 1 dítě od věku 7 let a OŠD je 44,-Kč (2 svačiny a oběd).
Děti celodenní odebírají svačinu, oběd, svačinu.

 

Více v sekci: Školní jídelna