Obsah

Školné a stravné

 

S d ě l e n í   pro rodiče o platbě školného pro školní rok 2020/2021

 

Školné se bude hradit tak jako v loňském roce pouze bezhotovostně na účet školy č.ú.: 152 646 951/0300 a to DOPŘEDU (tj. v srpnu je hrazeno září atd.) vždy k 20. dni v měsíci (trvalé příkazy si prosím nastavte tak, aby mi platba byla připsána na účet k tomuto datu).

Výše školného zůstává. Každé dítě má svůj variabilní symbol, pod kterým budete i nadále platby hradit. Noví žáci mají přidělen nový variabilní symbol, který zjistíte v mateřské školce. Prosím o pozornost při zadávání variabilního symbolu a také  zvyšte pozornost při úhradách, bez uvedení tohoto symbolu nelze platbu identifikovat. Termíny úhrad pro školní rok 2020/2021:

 

ZÁŘÍ 2020                               20.8.2020

ŘÍJEN 2020                             18.9.2020

LISTOPAD 2020                     20.10.2020

PROSINEC 2020                    20.11.2020

LEDEN 2021                           18.12.2020

ÚNOR 2021                            20.1.2021

BŘEZEN 2021                         19.2.2021     

DUBEN 2021                          19.3.2021

KVĚTEN 2021                         20.4.2021

ČERVEN 2021                        20.5.2021

PRÁZDNINOVÝ MĚSÍC         30.6.2021

 

Dále chci upozornit rodiče, že platby za děti, které nebudou přihlášeny na prázdninový měsíc, budou zpět vráceny na účet, ze kterého platby byly uhrazeny.

 

Žádám rodiče, aby mi jakékoliv změny nahlásili co nejdříve a to buď do kanceláře školy (t.č. 581731650) nebo na e-mail:

 

ekonomka@zstovacov.cz

 

Zpracovala: Jarmila Konečná, ekonomka školy

Schválil: Mgr. Bc. Leon Bouchal, ředitel školy

 

V Tovačově 15. července 2020

 

 

  • ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výše školného je  na 1 dítě a 1 měsíc je 400,-Kč. Děti s povinnou školní docházkou školné neplatí. Při docházce sourozenců hradí 1. dítě 400,-Kč, 2. dítě 300,-Kč. V případě, že se první dítě vzdělává v posledním ročníku předškolního vzdělávání, činí příspěvek na první dítě 400,-Kč.

 

Žádáme rodiče, aby mi jakékoliv změny nahlásili co nejdříve a to buď do kanceláře školy (t.č. 581731650) nebo na e-mail: KonecnaJa@seznam.cz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stravné

Vedoucí školního stravování je paní Vladimíra Neubergerová a má kancelář v ZŠ, vchod je přes školní hřiště z ulice Podvalí.
Odhlašování a přihlašování obědů lze pouze den dopředu telefonicky 581 731 305 nebo na email: jidelnatovacov@seznam.cz  do 12:00 hodin u vedoucí školní restaurace paní Vladimíra Neubergerová.

Výše stravného na 1 dítě ve věku 3 – 6 let je 40,-Kč (2 svačiny a oběd).
Výše stravného na 1 dítě od věku 7 let a OŠD je 44,-Kč (2 svačiny a oběd).
Děti celodenní odebírají svačinu, oběd, svačinu.

 

Více v sekci: Školní jídelna