Obsah

Školné a stravné

 

S d ě l e n í   pro rodiče o platbě školného pro školní rok 2022/2023

 

     Školné se bude hradit tak jako v loňském roce pouze bezhotovostně na účet školy č.ú. : 152 646 951/0300 a to DOPŘEDU (tj. v srpnu je hrazeno září atd.) vždy k 20. dni v měsíci (trvalé příkazy si prosím nastavte tak, aby mi platba byla připsána na účet k tomuto datu).

Výše školného zůstává. Každé dítě má svůj variabilní symbol, pod kterým budete i nadále platby hradit. Noví žáci mají přidělen nový variabilní symbol, který zjistíte v mateřské školce. Prosím o pozornost při zadávání variabilního symbolu a také zvyšte pozornost při úhradách, bez uvedení tohoto symbolu nelze platbu identifikovat. Termíny úhrad pro školní rok 2022/2023:

 

ZÁŘÍ 2022                             19.8.2022

ŘÍJEN 2022                           20.9.2022

LISTOPAD 2022                    20.10.2022

PROSINEC 2022                   18.11.2022

LEDEN 2023                          20.12.2022

ÚNOR 2023                          20.1.2023

BŘEZEN 2023                       20.2.2023     

DUBEN 2023                        20.3.2023

KVĚTEN 2023                       20.4.2023

ČERVEN 2023                       19.5.2023

PRÁZDNINOVÝ MĚSÍC        30.6.2023

 

Dále chci upozornit rodiče, že platby za děti, které nebudou přihlášeny na prázdninový měsíc, budou zpět vráceny na účet, ze kterého platby byly uhrazeny. V případě uzavření mateřské školy mimořádným opatřením (např. covidová pandemie) žádám rodiče, aby hradili školné i přes tato opatření.

 

Žádám rodiče, aby mi jakékoliv změny nahlásili co nejdříve a to buď do kanceláře školy (t.č. 581731650) nebo na e-mail:

 

ekonomka@zstovacov.cz

 

Zpracovala: Jarmila Konečná, ekonomka školy

Schválil: Mgr. Bc. Leon Bouchal, ředitel školy

 

V Tovačově 29. července 2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

Platba stravného na září 2022 - nové děti

 

Stravné na září se platí v hotovosti v tyto dny:

Úterý 30. 8. 2022       7:00 - 12:00

Středa 31. 8. 2022     7:00 - 12:00

nebo po domluvě s vedoucí školní jídelny pí Neubergerové, tel.581 731 305.

 

Stravné

 

 

Vedoucí školního stravování je paní Vladimíra Neubergerová a má kancelář v ZŠ, vchod je přes školní hřiště z ulice Podvalí.
Odhlašování a přihlašování obědů lze pouze den dopředu telefonicky 581 731 305 nebo na email: jidelnatovacov@seznam.cz  do 12:00 hodin u vedoucí školní restaurace paní Vladimíra Neubergerová.

Výše stravného na 1 dítě ve věku 3 – 6 let je 40,-Kč (2 svačiny a oběd).
Výše stravného na 1 dítě od věku 7 let a OŠD je 44,-Kč (2 svačiny a oběd).
Děti celodenní odebírají svačinu, oběd, svačinu.

 

Více v sekci: Školní jídelna