Obsah

Školné a stravné

Školné

Školné se bude hradit tak jako v loňském roce pouze bezhotovostně na účet školy č.ú. :
152 646 951/0300 a to DOPŘEDU (tj. v srpnu je hrazeno září atd.) vždy k 20. dni v měsíci (trvalé příkazy si prosím nastavte tak, aby mi platba byla připsána na účet k tomuto datu). 

Výše školného zůstává. Každé dítě má svůj variabilní symbol, pod kterým budete i nadále platby hradit. Noví žáci mají přidělen nový variabilní symbol, který zjistíte v mateřské školce. Prosím o pozornost při zadávání variabilního symbolu a také zvyšte pozornost při úhradách, bez uvedení tohoto symbolu nelze platbu identifikovat.

Termíny úhrad pro školní rok 2018/2019: 

 • ZÁŘÍ 2018 - 31.8.2018 
 • ŘÍJEN 2018 - 18.9.2018 
 • LISTOPAD 2018 - 17.10.2018 
 • PROSINEC 2018 - 16.11.2018 
 • LEDEN 2019 - 18.12.2018 
 • ÚNOR 2019 - 17.1.2019 
 • BŘEZEN 2019 - 15.2.2019 
 • DUBEN 2019 - 18.3.2019 
 • KVĚTEN 2019 - 16.4.2019 
 • ČERVEN 2019 - 17.5.2019 
 • PRÁZDNINOVÝ MĚSÍC - 28. 6.2019 

Výše školného na 1 dítě a 1 měsíc je 300,-Kč. Děti s povinnou školní docházkou školné neplatí. Při docházce sourozenců hradí 1. dítě 300,-Kč, 2. dítě 200,-Kč. V případě, že se první dítě vzdělává v posledním ročníku předškolního vzdělávání, činí příspěvek na první dítě 300,-Kč.

Dále upozorňujeme rodiče, kteří o prázdninách posílali platby za děti, které nebyly přihlášeny na prázdninový provoz, že je zapotřebí se domluvit na dalším postupu, jak tyto přeplatky vyúčtovat.

Žádáme rodiče, aby mi jakékoliv změny nahlásili co nejdříve a to buď do kanceláře školy (t.č. 581731650) nebo na e-mail: KonecnaJa@seznam.cz.

Stravné

Vedoucí školního stravování je paní Vladimíra Neubergerová a má kancelář v ZŠ, vchod je přes školní hřiště z ulice Podvalí.
Odhlašování a přihlašování obědů lze den dopředu telefonicky 581 731 305 nebo na email: jidelnatovacov@seznam.cz nebo týž den do 8:00 hodin u vedoucí školní restaurace paní Vladimíra Neubergerová.

Výše stravného na 1 dítě ve věku 3 – 6 let je 36,-Kč (2 svačiny a oběd).
Výše stravného na 1 dítě od věku 7 let a OŠD je 40,-Kč (2 svačiny a oběd).
Děti celodenní odebírají svačinu, oběd, svačinu.

Více v sekci: Školní jídelna