Obsah

O nás

Základní škola a Mateřská škola Tovačov je součástí výchovně vzdělávací soustavy České republiky. V roce 1994 získala škola právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace. Zřizovatelem školy je město Tovačov. 

V pondělí 3. září 2018 nastoupilo do školy 275 žáků, 145 chlapců a 130 dívek, kteří jsou rozděleni do 12 tříd.

Ve všech ročnících probíhá výuka podle školního vzdělávacího programu Barevný svět pod Spanilou věží.

Součástí školy je mateřská škola, školní družina a školní jídelna.

Ve škole mají žáci k dispozici odborné učebny chemie, dějepisu, anglického jazyka, přírodopisu, informatiky, výtvarné výchovy a hudební výchovy a dále audiovizuální učebnu, čítárnu, školní tělocvičnu a školní hřiště s umělým povrchem.

Velmi dobrá je spolupráce se Spolkem rodičů a přátel školy a také s některými zájmovými spolky ve městě jako je například TJ Sokol Tovačov, SDH Tovačov, hanácký taneční soubor Hatě Tovačov, myslivecké sdružení Haná Tovačov, Český rybářský svaz MO Tovačov a další.

Na škole pracuje tříčlenná Školská rada.

Pro žáky škola každoročně organizuje celou řadu akcí jak v rámci výuky, tak i ve volném čase. Patří sem zejména školy v přírodě, lyžařský výcvik, plavecký výcvik, odborné exkurze a tematické zájezdy. Škola připravuje i letní sportovní kurz pro žáky 2. stupně zaměřený na turistiku, cykloturistiku a vodní turistiku.

Na škole se vyučuje anglický jazyk od 3. ročníku a na 2. stupni mají žáci od 7. ročníku možnost výuky  dalších cizího jazyka. Nabízen je ruský jazyk, německý jazyk a francouzský jazyk.

Školní družina Základní školy a Mateřské školy Tovačov sídlí v budově školy. Pro svoji činnost využívá školní tělocvičnu, školní hřiště, učebnu výpočetní techniky, multimediální učebnu, a další prostory školy.

Dlouhodobě populární jsou mezi žáky školy zájmové kroužky, které mohou navštěvovat ve svém volném čase od října do června v průběhu školního roku.

Budova ZŠBudova ZŠ
Budova ZŠBudova ZŠ