Obsah

Historie školy

Základní škola v Tovačově se může právem pochlubit historií, jakou má jen velmi málo podobných zařízení v kraji.

V Tovačově bývalo dříve více škol, ale nejstarší a nejvíce navštěvovaná byla přízemní a jednotřídní škola vedle fary.

První písemný dokument o existenci tovačovské školy pochází již ze 16. století. Je jím list pana Jana z Pernštejna, zvaného Bohatý, vydaný 24. srpna 1544. V tomto listu povoluje a nařizuje posílat ze zámku prebendu na dvě osoby do školy. Další záznam pochází až z konce 17. století, kdy hrabě Ferdinand Julius ze Salmů rozmnožil roku 1680 prebendu na tovačovskou školu.

V 19. století však vlhká a chladná budova přestává vyhovovat. O její rozšíření v roce 1824 se nejvíce zasloužil pan hrabě Arnošt z Kuennburku. Bylo přistaveno 1. poschodí.

V roce 1875 vyhotovil zednický mistr Jan Bizoň z Tovačova stavební plány pro přestavbu školy. Podle nich byly 1. poschodí vystavěny tři učebny a toalety pro žáky. V přízemí pak toalety pro učitele a také byty pro učitele.

V roce 1873 daroval pan hrabě z Kuennburku škole krásně upravenou zahradu a pod kostelem. Na této zahradě byla v roce 1877 zřízena tělocvična pro letní tělocvik. Zahradu se školou i letní tělocvičnou v roce 1892 převzala obec. Zahradu pod kostelem si ponechala a škole náhradou přidělila svahovitou zahradu pod školou.

Koncem 19. století začala obecní rada vážně uvažovat o stavbě nové školy. Ta měla být původně postavena na náměstí. Nakonec však bylo všechno jinak. V prosinci roku 1889 obec vykoupila od pana Koldy stavení č. 3 v Kostelní (dnes Foerchtgottově) ulici. Vídeňský architekt Max Fleischer navrhl dvouposchoďovou budovu s 12 učebnami, krytou tělocvičnou, konferenční síní a kabinetem.

7. července 1890 byl položen základní kámen, v červenci 1891 byla stavba dokončena a 30 srpna téhož roku slavnostně vysvěcena. Jedná se o budovu, ve které sídlí Základní škola Tovačov i dnes.

Všechny tyto informace a ještě mnoho dalších zajímavostí se dá vyčíst z překrásných starých školních kronik. Každý, kdo je měl možnost prolistovat, musel cítit dech dávné minulosti a určitě se vžíval do děje, který jednotliví kronikáři popisují.

Historie školy je na události velmi bohatá, a proto si připomeňme alespoň ty nejdůležitější z uplynulého století:

 • V roce 1925 dostala škola elektrické osvětlení v přízemních třídách. Do té doby se muselo v zimní měsíce zahajovat vyučování až v 8:30 hodin.
 • V roce 1931 dostala škola první rádio a psací stroj.
 • V lednu 1945 je zastaveno vyučování a v únoru obsadili školu němečtí vojáci, určitou dobu probíhá vyučování v sokolovně. V dubnu jsou stále častější nálety a vyučování je přerušeno až do konce války.
 • Od 1. 12. 1950 se začalo vařit ve školní jídelně. Stravuje se 120 žáků. 
 • V roce 1954 vzniká družina mládeže a dětí, které mají zaměstnanou matku. Zapsáno je 28 dětí.
 • Ve školním roce 1959/60 je dokončena přístavba dívčí školy z ulice Podvalí. 
 • V červnu 1973 je dokončena přístavba cvičné kuchyňky a nové ředitelny.
 • Ve školním roce 1975/76 byla zahájena generální oprava školy. Byla vyměněna okna, opravné podlahy a provedena nová fasáda budov z Foerchtgottovy ulice. Celá oprava byla dokončena v roce 1977. 
 • Ve školním roce 1989/90 byla provedena generální oprava sociálního zařízení. Byla opravena světla ve všech třídách a škola získala řadu nových přístrojů pro výuku.

Několik změn v naší škole:

 • 1993 - je vybudována plynová kotelna
 • 1994 - Základní škola Tovačov získává právní subjektivit, je zřízena první počítačová učebna
 • 1995 - probíhá rozsáhlá úprava šaten pro žáky
 • 1998 - je dokončena rekonstrukce školní tělocvičny, je dokončena a otevřena nová školní jídelna
 • 1999 - probíhá rekonstrukce WC v části školy
 • 2000 - je vybudována odborná učebna chemie
 • 2001 nová keramická dílna zahajuje provoz v budově školní družiny
 • 2002 - je vybudována učebna dějepisu, otevírá se nový školní bufet pro žáky, stará cvičná kuchyně je přestavěna na novou počítačovou učebnu
 • 2003 - je vybudována učebna přírodopisu
 • 2004 - svou činnost zahajuje školní klub, je dokončena nová audiovizuální učebna, školní hřiště prochází rozsáhlou rekonstrukcí, pokládá se umělý povrch

Aby si naše škola i do budoucna udržela svou tvář, bude jistě třeba dále pokračovat v modernizaci a to nejen v podobě stavebních úprav.

Všichni věříme, že se nám společně bude dařit práce v moderní instituci a všichni naši absolventi si rádi vzpomenou na školu, ve které zahájili svou cestu za poznáním. 

Stručná historie tovačovských škol