Obsah

Distanční vzdělávání

Strategie přechodu na distanční vzdělávání

 

Hodnocení distančního vzdělávání za rodiče

 

Informace k provozu ZŠ a MŠ Tovačov od 18. 11. 2020

 

Office365 - návod na použití - odkaz zde

 

UPOZORNĚNÍ

Základní škola a Mateřská škola Tovačov tímto důrazně upozorňuje, že je striktně zakázáno pořizování, sdílení a další šíření nahrávek a jiných audiovizuálních záznamů získaných v souvislosti s probíhající on-line výukou.

Upozorňujeme, že zachytit a rozšiřovat podobu člověka je možné jen s jeho svolením a toto svolení nebylo ze strany jednotlivých vyučujících Základní školy a Mateřské školy Tovačov uděleno.

Osobnost člověka, jeho podoba, stejně jako jeho vážnost, důstojnost a projevy osobní povahy požívají ochrany dle ustanovení § 81 a následujících občanského zákoníku.

Porušování tohoto zákazu může být vyhodnoceno jako neoprávněný zásah do osobnosti člověka a Základní škola a Mateřská škola v Tovačově je připravena uplatňovat práva vyučujících na ochranu jejich osobnosti.