Obsah

Formuláře ke stažení

Žádosti

Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení Staženo: 75x | 26.03.2020

Žádost o individuální vzdělávací plán Staženo: 176x | 11.09.2018

Žádost o odklad povinné školní docházky Staženo: 208x | 11.09.2018

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení Staženo: 132x | 10.03.2020

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání Staženo: 251x | 11.09.2018

Žádost o přijetí dítěte z jiné školy Staženo: 153x | 11.09.2018

Žádost o uvolnění žáka z vybraného vyučovacího předmětu Staženo: 140x | 11.09.2018

Žádost o uvolnění žáka z výuky Staženo: 212x | 13.09.2018

Žádost o uvolnění žáka z výuky TV Staženo: 150x | 11.09.2018

Žádost o vrácení platby Staženo: 27x | 11.05.2020

Žádost o vydání stejnopisu - opisu vysvědčení Staženo: 152x | 11.10.2018

Souhlasy

Souhlas s vyšetřením dítěte Staženo: 193x | 11.09.2018

Přihlášky

Přihláška do kroužku Staženo: 162x | 11.09.2018

Ostatní

Bezinfekčnos Staženo: 182x | 11.09.2018

Osobní dotazník Staženo: 180x | 11.09.2018

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na školní akci Staženo: 175x | 11.09.2018

Prohlášení odpovědnosti za škody Staženo: 261x | 11.09.2018

Zápisní lístek do školní družiny Staženo: 94x | 16.05.2019

Stránka

  • 1