Obsah

Formuláře ke stažení

Žádosti

Žádost o individuální vzdělávací plán Staženo: 45x | 11.09.2018

Žádost o odklad povinné školní docházky Staženo: 40x | 11.09.2018

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání Staženo: 59x | 11.09.2018

Žádost o přijetí dítěte z jiné školy Staženo: 40x | 11.09.2018

Žádost o uvolnění žáka z vybraného vyučovacího předmětu Staženo: 43x | 11.09.2018

Žádost o uvolnění žáka z výuky Staženo: 50x | 13.09.2018

Žádost o uvolnění žáka z výuky TV Staženo: 45x | 11.09.2018

Žádost o vydání stejnopisu - opisu vysvědčení Staženo: 29x | 11.10.2018

Souhlasy

Souhlas s vyšetřením dítěte Staženo: 42x | 11.09.2018

Přihlášky

Přihláška do kroužku Staženo: 55x | 11.09.2018

Ostatní

Bezinfekčnos Staženo: 44x | 11.09.2018

Osobní dotazník Staženo: 52x | 11.09.2018

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na školní akci Staženo: 50x | 11.09.2018

Prohlášení odpovědnosti za škody Staženo: 55x | 11.09.2018

Stránka

  • 1