Obsah

Formuláře ke stažení

Žádosti

Žádost o individuální vzdělávací plán Staženo: 132x | 11.09.2018

Žádost o odklad povinné školní docházky Staženo: 130x | 11.09.2018

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání Staženo: 153x | 11.09.2018

Žádost o přijetí dítěte z jiné školy Staženo: 124x | 11.09.2018

Žádost o uvolnění žáka z vybraného vyučovacího předmětu Staženo: 117x | 11.09.2018

Žádost o uvolnění žáka z výuky Staženo: 174x | 13.09.2018

Žádost o uvolnění žáka z výuky TV Staženo: 123x | 11.09.2018

Žádost o vydání stejnopisu - opisu vysvědčení Staženo: 124x | 11.10.2018

Souhlasy

Souhlas s vyšetřením dítěte Staženo: 147x | 11.09.2018

Přihlášky

Přihláška do kroužku Staženo: 135x | 11.09.2018

Ostatní

Bezinfekčnos Staženo: 124x | 11.09.2018

Osobní dotazník Staženo: 145x | 11.09.2018

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na školní akci Staženo: 149x | 11.09.2018

Prohlášení odpovědnosti za škody Staženo: 180x | 11.09.2018

Zápisní lístek do školní družiny Staženo: 59x | 16.05.2019

Stránka

  • 1