Obsah

Formuláře ke stažení

Žádosti

Žádost o individuální vzdělávací plán Staženo: 62x | 11.09.2018

Žádost o odklad povinné školní docházky Staženo: 54x | 11.09.2018

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání Staženo: 79x | 11.09.2018

Žádost o přijetí dítěte z jiné školy Staženo: 58x | 11.09.2018

Žádost o uvolnění žáka z vybraného vyučovacího předmětu Staženo: 55x | 11.09.2018

Žádost o uvolnění žáka z výuky Staženo: 72x | 13.09.2018

Žádost o uvolnění žáka z výuky TV Staženo: 57x | 11.09.2018

Žádost o vydání stejnopisu - opisu vysvědčení Staženo: 41x | 11.10.2018

Souhlasy

Souhlas s vyšetřením dítěte Staženo: 56x | 11.09.2018

Přihlášky

Přihláška do kroužku Staženo: 65x | 11.09.2018

Ostatní

Bezinfekčnos Staženo: 54x | 11.09.2018

Osobní dotazník Staženo: 65x | 11.09.2018

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na školní akci Staženo: 66x | 11.09.2018

Prohlášení odpovědnosti za škody Staženo: 77x | 11.09.2018

Stránka

  • 1