Obsah

Formuláře ke stažení

Žádosti

Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení Staženo: 13x | 26.03.2020

Žádost o individuální vzdělávací plán Staženo: 154x | 11.09.2018

Žádost o odklad povinné školní docházky Staženo: 161x | 11.09.2018

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení Staženo: 58x | 10.03.2020

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání Staženo: 200x | 11.09.2018

Žádost o přijetí dítěte z jiné školy Staženo: 136x | 11.09.2018

Žádost o uvolnění žáka z vybraného vyučovacího předmětu Staženo: 130x | 11.09.2018

Žádost o uvolnění žáka z výuky Staženo: 190x | 13.09.2018

Žádost o uvolnění žáka z výuky TV Staženo: 132x | 11.09.2018

Žádost o vydání stejnopisu - opisu vysvědčení Staženo: 135x | 11.10.2018

Souhlasy

Souhlas s vyšetřením dítěte Staženo: 174x | 11.09.2018

Přihlášky

Přihláška do kroužku Staženo: 144x | 11.09.2018

Ostatní

Bezinfekčnos Staženo: 134x | 11.09.2018

Osobní dotazník Staženo: 156x | 11.09.2018

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na školní akci Staženo: 156x | 11.09.2018

Prohlášení odpovědnosti za škody Staženo: 208x | 11.09.2018

Zápisní lístek do školní družiny Staženo: 70x | 16.05.2019

Stránka

  • 1