Obsah

Formuláře ke stažení

Žádosti

Žádost o individuální vzdělávací plán Staženo: 73x | 11.09.2018

Žádost o odklad povinné školní docházky Staženo: 74x | 11.09.2018

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání Staženo: 96x | 11.09.2018

Žádost o přijetí dítěte z jiné školy Staženo: 65x | 11.09.2018

Žádost o uvolnění žáka z vybraného vyučovacího předmětu Staženo: 63x | 11.09.2018

Žádost o uvolnění žáka z výuky Staženo: 86x | 13.09.2018

Žádost o uvolnění žáka z výuky TV Staženo: 64x | 11.09.2018

Žádost o vydání stejnopisu - opisu vysvědčení Staženo: 61x | 11.10.2018

Souhlasy

Souhlas s vyšetřením dítěte Staženo: 73x | 11.09.2018

Přihlášky

Přihláška do kroužku Staženo: 77x | 11.09.2018

Ostatní

Bezinfekčnos Staženo: 65x | 11.09.2018

Osobní dotazník Staženo: 80x | 11.09.2018

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na školní akci Staženo: 80x | 11.09.2018

Prohlášení odpovědnosti za škody Staženo: 97x | 11.09.2018

Zápisní lístek do školní družiny Staženo: 8x | 16.05.2019

Stránka

  • 1