Obsah

Formuláře ke stažení

Žádosti

Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení Staženo: 129x | 26.03.2020

Žádost o individuální vzdělávací plán Staženo: 249x | 11.09.2018

Žádost o odklad povinné školní docházky Staženo: 261x | 11.09.2018

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení Staženo: 205x | 10.03.2020

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání Staženo: 37x | 26.08.2020

Žádost o přijetí dítěte z jiné školy Staženo: 35x | 26.08.2020

Žádost o uvolnění žáka z vybraného vyučovacího předmětu Staženo: 187x | 11.09.2018

Žádost o uvolnění žáka z výuky Staženo: 282x | 13.09.2018

Žádost o uvolnění žáka z výuky TV Staženo: 196x | 11.09.2018

Žádost o vrácení platby Staženo: 85x | 11.05.2020

Žádost o vydání stejnopisu - opisu vysvědčení Staženo: 321x | 11.10.2018

Souhlasy

Souhlas s vyšetřením dítěte Staženo: 272x | 11.09.2018

Přihlášky

Přihláška do kroužku Staženo: 225x | 11.09.2018

Ostatní

Bezinfekčnos Staženo: 239x | 11.09.2018

Osobní dotazník Staženo: 243x | 11.09.2018

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na školní akci Staženo: 217x | 11.09.2018

Prohlášení odpovědnosti za škody Staženo: 345x | 11.09.2018

Zápisní lístek do školní družiny Staženo: 146x | 16.05.2019

Stránka

  • 1