Obsah

Formuláře ke stažení

Žádosti

Žádost o individuální vzdělávací plán Staženo: 307x | 11.09.2018

Žádost o odklad povinné školní docházky Staženo: 330x | 11.09.2018

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání Staženo: 188x | 26.08.2020

Žádost o přijetí dítěte z jiné školy Staženo: 80x | 26.08.2020

Žádost o uvolnění žáka z vybraného vyučovacího předmětu Staženo: 239x | 11.09.2018

Žádost o uvolnění žáka z výuky Staženo: 364x | 13.09.2018

Žádost o uvolnění žáka z výuky TV Staženo: 252x | 11.09.2018

Žádost o vrácení platby Staženo: 135x | 11.05.2020

Žádost o vydání stejnopisu - opisu vysvědčení Staženo: 524x | 11.10.2018

Souhlasy

Souhlas s vyšetřením dítěte Staženo: 351x | 11.09.2018

Přihlášky

Přihláška do kroužku Staženo: 279x | 11.09.2018

Ostatní

Bezinfekčnos Staženo: 300x | 11.09.2018

Osobní dotazník Staženo: 301x | 11.09.2018

Oznámení o přestupu Staženo: 100x | 06.05.2021

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na školní akci Staženo: 278x | 11.09.2018

Prohlášení odpovědnosti za škody Staženo: 440x | 11.09.2018

Zápisní lístek do školní družiny Staženo: 227x | 16.05.2019

Stránka

  • 1