Obsah

Formuláře ke stažení

Žádosti

Žádost o individuální vzdělávací plán Staženo: 137x | 11.09.2018

Žádost o odklad povinné školní docházky Staženo: 137x | 11.09.2018

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání Staženo: 158x | 11.09.2018

Žádost o přijetí dítěte z jiné školy Staženo: 129x | 11.09.2018

Žádost o uvolnění žáka z vybraného vyučovacího předmětu Staženo: 125x | 11.09.2018

Žádost o uvolnění žáka z výuky Staženo: 182x | 13.09.2018

Žádost o uvolnění žáka z výuky TV Staženo: 126x | 11.09.2018

Žádost o vydání stejnopisu - opisu vysvědčení Staženo: 130x | 11.10.2018

Souhlasy

Souhlas s vyšetřením dítěte Staženo: 156x | 11.09.2018

Přihlášky

Přihláška do kroužku Staženo: 139x | 11.09.2018

Ostatní

Bezinfekčnos Staženo: 127x | 11.09.2018

Osobní dotazník Staženo: 148x | 11.09.2018

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na školní akci Staženo: 154x | 11.09.2018

Prohlášení odpovědnosti za škody Staženo: 199x | 11.09.2018

Zápisní lístek do školní družiny Staženo: 62x | 16.05.2019

Stránka

  • 1