Obsah

Formuláře ke stažení

Žádosti

Žádost o individuální vzdělávací plán Staženo: 29x | 11.09.2018

Žádost o odklad povinné školní docházky Staženo: 26x | 11.09.2018

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání Staženo: 28x | 11.09.2018

Žádost o přijetí dítěte z jiné školy Staženo: 25x | 11.09.2018

Žádost o uvolnění žáka z vybraného vyučovacího předmětu Staženo: 28x | 11.09.2018

Žádost o uvolnění žáka z výuky Staženo: 25x | 13.09.2018

Žádost o uvolnění žáka z výuky TV Staženo: 31x | 11.09.2018

Žádost o vydání stejnopisu - opisu vysvědčení Staženo: 15x | 11.10.2018

Souhlasy

Souhlas s vyšetřením dítěte Staženo: 29x | 11.09.2018

Přihlášky

Přihláška do kroužku Staženo: 34x | 11.09.2018

Ostatní

Bezinfekčnos Staženo: 26x | 11.09.2018

Osobní dotazník Staženo: 32x | 11.09.2018

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na školní akci Staženo: 31x | 11.09.2018

Prohlášení odpovědnosti za škody Staženo: 38x | 11.09.2018

Stránka

  • 1