Obsah

Formuláře ke stažení

Žádosti

Žádost o individuální vzdělávací plán Staženo: 92x | 11.09.2018

Žádost o odklad povinné školní docházky Staženo: 93x | 11.09.2018

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání Staženo: 117x | 11.09.2018

Žádost o přijetí dítěte z jiné školy Staženo: 91x | 11.09.2018

Žádost o uvolnění žáka z vybraného vyučovacího předmětu Staženo: 81x | 11.09.2018

Žádost o uvolnění žáka z výuky Staženo: 119x | 13.09.2018

Žádost o uvolnění žáka z výuky TV Staženo: 82x | 11.09.2018

Žádost o vydání stejnopisu - opisu vysvědčení Staženo: 83x | 11.10.2018

Souhlasy

Souhlas s vyšetřením dítěte Staženo: 95x | 11.09.2018

Přihlášky

Přihláška do kroužku Staženo: 97x | 11.09.2018

Ostatní

Bezinfekčnos Staženo: 82x | 11.09.2018

Osobní dotazník Staženo: 103x | 11.09.2018

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na školní akci Staženo: 101x | 11.09.2018

Prohlášení odpovědnosti za škody Staženo: 125x | 11.09.2018

Zápisní lístek do školní družiny Staženo: 26x | 16.05.2019

Stránka

  • 1