Obsah

Formuláře ke stažení

Žádosti

Žádost o individuální vzdělávací plán Staženo: 285x | 11.09.2018

Žádost o odklad povinné školní docházky Staženo: 308x | 11.09.2018

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání Staženo: 176x | 26.08.2020

Žádost o přijetí dítěte z jiné školy Staženo: 65x | 26.08.2020

Žádost o uvolnění žáka z vybraného vyučovacího předmětu Staženo: 217x | 11.09.2018

Žádost o uvolnění žáka z výuky Staženo: 328x | 13.09.2018

Žádost o uvolnění žáka z výuky TV Staženo: 230x | 11.09.2018

Žádost o vrácení platby Staženo: 120x | 11.05.2020

Žádost o vydání stejnopisu - opisu vysvědčení Staženo: 470x | 11.10.2018

Souhlasy

Souhlas s vyšetřením dítěte Staženo: 313x | 11.09.2018

Přihlášky

Přihláška do kroužku Staženo: 257x | 11.09.2018

Ostatní

Bezinfekčnos Staženo: 279x | 11.09.2018

Osobní dotazník Staženo: 279x | 11.09.2018

Oznámení o přestupu Staženo: 65x | 06.05.2021

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na školní akci Staženo: 250x | 11.09.2018

Prohlášení odpovědnosti za škody Staženo: 396x | 11.09.2018

Zápisní lístek do školní družiny Staženo: 206x | 16.05.2019

Stránka

  • 1