Obsah

Školní družina

šdšdšdšd

Školní družina Základní školy Tovačov je od roku 2010 přemístěna do budovy školy. Ve škole je ŠD k dispozici tělocvična, učebna výpočetní techniky, multimediální učebna, školní hřiště.

Fotografie ze školní družiny

 

Z důvodu přímé činnosti ve školní družině a její různorodosti není možné, aby se děti ze zájmových útvarů, hudebních nauk a hry na hudební nástroj vracely do školní družiny.

O školní družině

V současné době má tři oddělení:

Vedoucí vychovatelka Petra Klimešová 

  • 1. oddělení - děti prvních tříd - vychovatelka Bc. Markéta Třasoňová
  • 2. oddělení - děti druhých tříd - vychovatelka Petra Klimešová
  • 3. oddělení - děti třetích tříd - vychovatelka Vendula Mračková, DiS. 

Program pro děti ve školní družině je zaměřen především na zájmovou a rekreační činnost. Seznamují se s novými výtvarnými technikami, své pohybové dovednosti rozšiřují prostřednictvím nejrůznějších sportovních her na zahradě družiny a na školním hřišti. Školní učivo mají možnost procvičovat formou didaktických her.

Školní družina organizuje řadu různých akcí nejen pro děti. Mezi nejoblíbenější akce patří příběhy Berušky Táničky, Halloween, pirátské odpoledne, zahradní slavnost, barevný týden, čertoviny aj.

a sa saas

Provoz školní družiny

 

  • pondělí - pátek
  • 6:15 - 7:50 hodin ráno
  • 11:25 - 16:15 hodin odpoledne

 

!!! V době od 13:00 - 14:30 hodin bude probíhat hlavní program ve ŠD. Prosíme rodiče o vyzvednutí dětí do 13:00 hodin, nebo až po 14:30 hodině !!!

 

Přihlášky do školní družiny rodiče získají u vychovatelek.

Odchod dítěte z ŠD

 

1) pokud dítě vyzvedávají z ŠD rodiče, je nutný kontakt přes domácí telefon s vychovatelkou

 

2)V případě samostatného odchodu dítěte z ŠD

- viz vyplněná přihláška do ŠD

-v případě změny je nutné napsat písemnou omluvenku podepsanou zákonným zástupcem

- v případě potřeby využít tel. 733 229 188

Školné

Rodiče platí za docházku svého dítěte do školní družiny

100 Kč za jeden měsíc. Školné je stanoveno a je nutné uhradit v těchto termínech:

  • v červnu na období 1. pololetí šk. roku, tzn. září až prosinec 400 Kč
  • v prosinci na období 2. pololetí šk. roku, tzn. leden až červen 600 Kč

Jiný způsob úhrady je třeba dohodnout s vedením školy.

Vybavení dítěte ve školní družině

Během prvního týdne si děti donesou:

  • řádně podepsané věci na převlečení – tepláková souprava, triko, sportovní obuv, převlečení na zahradu (vše podepsané)

Další informace získáte u vychovatelek školní družiny.