Obsah

Školní družina

šdšdšdšd

Školní družina Základní školy Tovačov je od roku 2010 přemístěna do budovy školy. Ve škole je ŠD k dispozici tělocvična, učebna výpočetní techniky, multimediální učebna, školní hřiště.

Fotografie ze školní družiny

O školní družině

V současné době má tři oddělení:

  • 1. oddělení - děti prvních tříd - vychovatelka Pavla Dočkalová 
  • 2. oddělení - děti druhých tříd - vychovatelka Petra Klimešová
  • 3. oddělení - děti třetích a čtvrtých tříd - vychovatelka Bc. Lucie Bartošková, DiS.

Školní družinaProgram pro děti ve školní družině je zaměřen především na zájmovou a rekreační činnost.

Seznamují se s novými výtvarnými technikami, své pohybové dovednosti rozšiřují prostřednictvím nejrůznějších sportovních her na zahradě družiny a na novém školním hřišti.

 

Školní družinaŠkolní učivo mají možnost procvičovat formou didaktických her.

Školní družina organizuje řadu různých akcí nejen pro děti, které družinu navštěvují, ale pro všechny děti, které mají chuť si s námi zahrát a zasportovat. Mezi nejoblíbenější akce každoročně patří ples školní družiny, pyžamová párty, vynášení Smrtky, barevný týden, Halloween aj.

Provoz školní družiny

 

  • pondělí - pátek
  • 6:15 - 7:50 hodin ráno
  • 11:25 - 16:15 hodin odpoledne

 

!!! V době od 13:00 - 14:30 hodin bude probíhat hlavní program ve ŠD. Prosíme rodiče o vyzvednutí dětí do 13:00 hodin, nebo až po 14:30 hodině !!!

Přihlášky do školní družiny rodiče získají u vychovatelek.

Odchod dítěte z ŠD

1) pokud dítě vyzvedávají z ŠD rodiče, je nutný kontakt přes domácí telefon s vychovatelkou

2)V případě samostatného odchodu dítěte z ŠD

- viz vyplněná přihláška do ŠD

-v případě změny je nutné napsat písemnou omluvenku podepsanou zákonným zástupcem

- v případě potřeby využít tel. 733 229 188

Školné

Rodiče platí za docházku svého dítěte do školní družiny

70 Kč za jeden měsíc. Školné je stanoveno a je nutné uhradit v těchto termínech:

  • v červnu na období 1. pololetí šk. roku, tzn. září až prosinec 280 Kč
  • v lednu na období 2. pololetí šk. roku, tzn. leden až červen 420 Kč

Jiný způsob úhrady je třeba dohodnout s vedením školy.

Vybavení dítěte ve školní družině

Během prvního týdne si děti donesou:

  • řádně podepsané věci na převlečení – tepláková souprava, triko, sportovní obuv, převlečení na zahradu (vše podepsané)
  • sirup a podepsaný hrníček z plastu

Další informace získáte u vychovatelek školní družiny.