Obsah

Školní družina

šdšdšdšd

Školní družina Základní školy Tovačov je od roku 2010 přemístěna do budovy školy. Ve škole je ŠD k dispozici tělocvična, učebna výpočetní techniky, multimediální učebna, školní hřiště.

Fotografie ze školní družiny

O školní družině

V současné době má tři oddělení:

  • děti 1. třídy základní školy - vychovatelka Zuzana Dočkalová
  • děti 2. třídy základní školy - vychovatelka Pavla Dočkalová
  • děti 3. - 4. třídy základní školy - vychovatelka Petra Klimešová

Školní družinaProgram pro děti ve školní družině je zaměřen především na zájmovou a rekreační činnost.

Seznamují se s novými výtvarnými technikami, své pohybové dovednosti rozšiřují prostřednictvím nejrůznějších sportovních her na zahradě družiny a na novém školním hřišti.

 

Školní družinaŠkolní učivo mají možnost procvičovat formou didaktických her.

Školní družina organizuje řadu různých akcí nejen pro děti, které družinu navštěvují, ale pro všechny děti, které mají chuť si s námi zahrát a zasportovat. Mezi nejoblíbenější akce každoročně patří ples školní družiny, pyžamová párty, vynášení Smrtky, barevný týden, Halloween aj.

Provoz školní družiny

 

  • pondělí - pátek
  • 6.30 - 7.50 hodin ráno
  • 11.25 - 16.00 hodin odpoledne

 

Přihlášky do školní družiny rodiče získají v den nástupu do ZŠ u vychovatelek.

Vybavení dítěte ve školní družině

Během prvního týdne si děti donesou:

  • řádně podepsané věci na převlečení – tepláková souprava, triko, sportovní obuv
  • sirup a podepsaný hrníček z plastu

Další informace získáte u vychovatelek školní družiny.

Školné

Rodiče platí za docházku svého dítěte do školní družiny

70 Kč za jeden měsíc. Školné je stanoveno a je nutné uhradit v těchto termínech:

  • v červnu na období 1. pololetí šk. roku, tzn. září až prosinec 280 Kč
  • v lednu na období 2. pololetí šk. roku, tzn. leden až červen 420 Kč

Jiný způsob úhrady je třeba dohodnout s vedením školy.