Obsah

Školní vzdělávací program

 

ŠVP - zde

 

… kam až dohlédneš z věže tovačovského zámku …

 

Svět pod Spanilou věží …

     „Krásný svět. Hrdý i laskavý. Skoupý i štědrý, bohatý i skromný."

Při pohledu z věže tovačovského zámku vidím svět plný barev. Barev úrodných polí i luk, zaoblených křivek kopečků i širokých rovin, půvabných obcí a zahrad, lužních lesů i rybníků. Toto je svět plný barev. Barevný svět pod Spanilou věží.“

Porozumět filozofii ŠVP je jednoduché. Program je orientován směrem k žákům, respektuje jejich individuální potřeby a možnosti. Vytváří ve škole prostředí, které umožní žákům objevovat, zkoumat, tvořit a vybavit se dovednostmi, které budou v životě potřebovat. ŠVP základní školy Barevný svět pod Spanilou věží navazuje na ŠVP mateřské školy Barevný svět a je koncipován tak, aby pomohl žákům vytvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout základní postoje orientované na zvládnutí situací blízkých životu a na praktické jednání.

 

Zaměření školy:

Náš ŠVP vychází z toho, že tovačovská škola je školou v místě s bohatou historií, živou kulturou a krásnou přírodou. Prostředí, ve kterém se škola nachází, se stává příležitostí k vy- užití ve výuce. Proto jsou nosnými předměty společenskovědní a přírodovědné se zaměřením na ekologickou výchovu (dějepis, vlastivěda, výtvarná výchova, přírodopis, prvouka a příro-dověda).

Město Tovačov není jen křižovatkou silničních cest, ale i křižovatkou cest současných i budoucích. Pro budoucí život dětí je nezbytné výrazně posílit výuku cizích jazyků. Žákům nabízíme nejen angličtinu, ale i němčinu, ruštinu a francouzštinu.

Pod dominantou města, Spanilou věží, se rozkládá pestrý svět plný barev, který je stvořený pro objevování a poznávání. Do tohoto světa patří i naše škola, která pomáhá žákům tento svět objevovat a poznávat. Učitel se stává při tomto objevování a poznávání průvodcem.

 

Základem ŠVP MŠ Barevný svět je pět základních stavebních kamenů:

Dítě a jeho svět - zelený kamínek

Dítě a jeho psychika - žlutý kamínek

Dítě a ten druhý - červený kamínek

Dítě a jeho tělo - modrý kamínek

Dítě a společnost - bílý kamínek

 

Na ně navazují další barvy z barevného spektra tvořící nástavbové kameny ŠVP ZŠ:

Jazyk a jazyková komunikace - červený kámen

Člověk a společnost - bílý kámen

Člověk a příroda - zelený kámen

Umění a kultura - fialový kámen

Člověk a zdraví - modrý kámen

Člověk a jeho svět - žlutý kámen