Obsah

Doplňující opatření k zápisu do ZŠ v roce 2021

Typ: Základní škola | Školní jídelna | Školní družina | ostatní | náš tip | Mateřská škola
Doplňující opatření k zápisu do ZŠ v roce 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat v měsíci dubnu, ale bez osobní přítomnosti dětí ve škole.


1. Termín pro podání žádosti
Termín pro podání žádostí je stanoven od 6. 4. 2021 do 23. 4. 2021 včetně.


2. Způsob podání žádosti
Upřednostňujeme podání žádosti včetně všech potřebných příloh bez přítomnosti zákonného zástupce žáka ve škole – datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem nebo poštou. Osobně je možné přihlášku doručit do kanceláře školy jen ve výjimečných případech a to vždy ve středu od 8.00 do 10.00 hodin ve výše uvedeném termínu stanoveném pro podání žádosti.


3. Vyhodnocení žádostí
Vyhodnocení přijatých žádostí bude probíhat průběžně a ukončeno bude nejpozději 26. 4. 2021.


4. Zveřejnění výsledků
Zveřejnění výsledků zápisu dětí pod přidělenými registračními čísly proběhne nejpozději do pátku 30. 4. 2021.


5. Vydání rozhodnutí o přijetí dítěte
Rozhodnutí o přijetí dítěte vydává ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů po vyhodnocení všech přijatých žádostí.


6. Setkání se zapsanými dětmi
Po ukončení mimořádných opatření uspořádá škola setkání se zapsanými dětmi a jejich zákonnými zástupci. Toto setkání bude zaměřené na seznámení se s učiteli a učitelkami, prostředím školy, prostorami školy a školním vzdělávacím programem. Termín tohoto setkání bude včas zveřejněn na webových stránkách školy.


7. Závěr
Ve všech ostatních bodech platí Informace k organizaci a průběhu zápisu dětí do 1. třídy ZŠ a MŠ Tovačov pro školní rok 2021/2022 vydané ředitelem školy a zveřejněné v měsíci březnu 2021 na webových stránkách školy.


Příloha

Vytvořeno: 10. 3. 2021
Poslední aktualizace: 10. 3. 2021 09:06
Autor: