Obsah

Informace k přijímacímu řízení pro rodiče žáků 5, 7., 9. třídy

Typ: ostatní
Informace k přijímacímu řízení pro rodiče žáků 5, 7., 9. třídy

Podmínky přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v následujícím období školního roku 2021/2022:

       -    přijímací zkoušky:       12. 4. 2022, 13. 4. 2022 (9. třída)

                                                    19. 4. 2022, 20. 4. 2022 (5., 7. třídy)

               

Přijímací řízení

  • pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů nebo zaslání rozhodnutí  o  nepřijetí uchazečů je termín stanoven zákonem (od 22. dubna  2022)
  • přijatý uchazeč již nedostane písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům
  • rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého posluchače. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě a to alespoň na dobu 15 dnů.
  • lhůta pro uplatnění zápisového lístku: 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn, vzor k vyplnění zápisového lístku se nachází v příloze
  • vzít zápisový lístek zpět se ruší (výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.)
  • pro případné odvolání zůstává lhůta 3 pracovních dnů (vzor odvolání v sešitě Pč – žáci 9. třídy)

 

 

V případě jakéhokoliv dotazu, nejasnosti, rady můžete zavolat na telefonní číslo: 776145859 - Mgr. Jitka Lehká, výchovný poradce


Přílohy

Vytvořeno: 20. 4. 2022
Poslední aktualizace: 20. 4. 2022 13:30
Autor: