Obsah

Informace k provozu ZŠ a MŠ Tovačov od pondělí 30. 11. 2020

Typ: Základní škola | Školní jídelna | Školní družina | ostatní | náš tip | Mateřská škola
Informace k provozu ZŠ a MŠ Tovačov od pondělí 30. 11. 2020

S platností od pondělí 30. 11. 2020 bude výuka na ZŠ a MŠ Tovačov probíhat podle níže stanovených opatření.


Mateřská škola
V mateřské škole bude i nadále probíhat prezenční výuka beze změn za dodržování všech platných hygienických a protiepidemických opatření.


Základní škola
1. stupeň
Ve všech ročnících prvního stupně bude probíhat prezenční výuka. Budova školy bude pro žáky, kteří nechodí do školní družiny, zpřístupněna od 7.30 hodin. Žáci budou vstupovat do budovy školy bez doprovodu rodičů či jiných dospělých osob. Po převlečení v šatně se neprodleně odeberou do své kmenové třídy.
Výuka bude probíhat od 7.50 hodin dle upraveného rozvrhu. Jednotlivé vyučovací hodiny budou oddělené přestávkami, včetně přestávky na oběd.
2. stupeň
Výuka v jednotlivých ročnících a třídách 2. stupně bude probíhat následovně:
 třída 6. A – distanční výuka
(od 7. 12. 2020 rotační výuka po týdnech se střídáním distanční a prezenční výuky)
 třídy 7. A, 7. B – distanční výuka
(od 7. 12. 2020 rotační výuka po týdnech se střídáním distanční a prezenční výuky)
 třídy 8. A, 8. B – prezenční výuka
(od 7. 12. 2020 rotační výuka po týdnech se střídáním distanční a prezenční výuky)
 třídy 9. A, 9. B - prezenční výuka v kmenových třídách
Budova školy bude pro žáky zpřístupněna od 7.30 hodin. Žáci budou vstupovat do budovy školy bez doprovodu rodičů či jiných dospělých osob. Po převlečení v šatně se neprodleně odeberou do své kmenové třídy. Výuka bude probíhat od 7.50 hodin dle upraveného rozvrhu. Jednotlivé vyučovací hodiny budou oddělené přestávkami, včetně přestávky na oběd.


Školní klub a zájmové kroužky
Školní klub ani zájmové kroužky nebudou prozatím v provozu.


Školní družina
Provoz školní družiny bude organizován pro řádně přihlášené žáky školy z 1. – 4. ročníků. Školní družinu mohou využívat i žáci 4. ročníku, kteří se přihlásili do školního klubu. Děti budou ve školní družině rozděleny do skupin podle ročníků.

Ranní družina
Ranní družina bude v provozu od 6.30 hodin. Žáci po zazvonění vstupují do budovy školy bez doprovodu rodičů či jiných dospělých osob. Po převlečení v šatně se neprodleně odeberou do určených učeben:
1. ročník (třídy 1. A, 1. B) učebna ŠD 1
2. ročník (třídy 2. A, 2. B) učebna 2. B
3. ročník (třídy 3. A, 3. B) učebna ŠD 2
4. ročník (třída 4. A) čítárna
Odpolední družina
Odpolední družina bude v provozu od 11.30 do 16.00 hodin. Děti budou ve školní družině rozděleny do skupin podle ročníků:
1. ročník (třídy 1. A, 1. B) učebna 2. B
2. ročník (třídy 2. A, 2. B) učebna ŠD 1
3. ročník (třídy 3. A, 3. B) učebna ŠD 2
4. ročník (třída 4. A) čítárna


Školní stravování
Žáci přihlášeni ke školnímu stravování budou docházet do prostor školní jídelny v průběhu přestávky určené na oběd a stanovené rozpisem. Do školní jídelny budou jednotlivé třídy odcházet v doprovodu vyučujících, vychovatelek školní družiny nebo asistentek padagoga.


Doporučení pro zákonné zástupce žáků
 Žáci, kteří nebudou navštěvovat školní družinu, by měli k budově školy přicházet těsně před jejím otevřením a nezdržovat se zbytečně na ulici před školou.
 Roušky jsou pro žáky povinné po celou dobu pobytu ve škole a to i při výuce ve třídě a také při pobytu ve školní družině. Doporučujeme děti vybavit alespoň dvěma rouškami na dopolední výuku a další rouškou pro pobyt ve školní družině. Použité roušky děti uloží do vlastního igelitového sáčku a odnesou je domů.
 Žádáme rodiče, aby do školy neposílali děti s nachlazením, kašlem a zvýšenou teplotou.
 Žádáme rodiče a další dospělé osoby, které doprovázejí žáky do školy a přijdou je vyzvednout po ukončení výuky, aby nevstupovali do budovy školy. To platí i pro vyzvednutí dětí ze školní družiny.


Příloha

Vytvořeno: 26. 11. 2020
Poslední aktualizace: 26. 11. 2020 07:29
Autor: