Obsah

Mimořádné opatření

Typ: Mateřská škola | ostatní | Školní družina | Školní jídelna | Základní škola
Mimořádné opatření 1 Mimořádné opatření

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:


- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,


- osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.


Příloha

Vytvořeno: 10. 3. 2020
Poslední aktualizace: 10. 3. 2020 13:02
Autor: