Obsah

Opatření k zápisu do 1. tříd ZŠ a MŠ Tovačov

Typ: Mateřská škola | náš tip | ostatní | Školní družina | Školní jídelna | Základní škola
Zápis Opatření k zápisu do 1. tříd ZŠ a MŠ Tovačov

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v měsíci dubnu, ale bez osobní přítomnosti dětí ve škole.


Informace k organizaci a průběhu zápisu dětí do 1. třídy ZŠ a MŠ Tovačov pro školní rok 2020/2021 se mění a doplňují následovně:


1. Termín pro podání žádosti
Termín pro podání žádostí je stanoven od 7. 4. 2020 do 21. 4. 2020 včetně.


2. Způsob podání žádosti
Upřednostňujeme podání žádosti včetně všech potřebných příloh bez přítomnosti zákonného zástupce žáka ve škole – datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem nebo poštou. Osobně je možné přihlášku doručit do kanceláře školy jen ve výjimečných případech a to vždy ve středu od 8.00 do 10.00 hodin ve výše uvedeném termínu stanoveném pro podání žádosti.


3. Vyhodnocení žádostí
Vyhodnocení přijatých žádostí bude probíhat průběžně a ukončeno bude nejpozději 24. 4. 2020.


4. Zveřejnění výsledků
Zveřejnění výsledků zápisu dětí pod přidělenými registračními čísly proběhne nejpozději do čtvrtku 30. 4. 2020.


5. Vydání rozhodnutí o přijetí dítěte
Rozhodnutí o přijetí dítěte vydává ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů po vyhodnocení všech přijatých žádostí.


6. Setkání se zapsanými dětmi
Po ukončení mimořádných opatření uspořádá škola setkání se zapsanými dětmi a jejich zákonnými zástupci. Toto setkání bude zaměřené na seznámení se s učiteli a učitelkami, prostředím školy, prostorami školy a školním vzdělávacím programem. Termín tohoto setkání bude včas zveřejněn na webových stránkách školy.


7. Závěr
Ve všech ostatních bodech platí Informace k organizaci a průběhu zápisu dětí do 1. třídy ZŠ a MŠ Tovačov pro školní rok 2020/2021 vydané ředitelem školy a zveřejnění v měsíci únoru 2020 na webových stránkách školy.


Příloha

Vytvořeno: 19. 3. 2020
Poslední aktualizace: 19. 3. 2020 15:38
Autor: