Obsah

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Typ: Základní škola | Školní jídelna | Školní družina | ostatní | Mateřská škola
Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Tovačov jako příslušný správní orgán v souladu s ustanovením § 34, § 36, § 46, §165, odst. 2 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění a dále v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodl o přijetí dětí k základnímu vzdělávání, které naleznete v přiloženém dokumentu.


Příloha

Vytvořeno: 6. 5. 2021
Poslední aktualizace: 6. 5. 2021 08:24
Autor: