Obsah

2019_06_26 - Řecký den

Ve středu 26. června 2019 se žáci šesté třídy proměnili ve starověké Řeky a Řekyně a v rámci projektu Řecký den si společně se svými vyučujícími přiblížili řecké reálie, historii, kulturu i gastronomii.
V úvodu se žáci prostřednictvím několika prezentací dozvěděli základní informace o současném zřízení Řecka, zhlédli nejnavštěvovanější řecké památky a nahlédli do problematiky řeckého odívání.
Žáci si pak z bílého prostěradla a spínacích špendlíků vytvořili starořecké oděvy - jednoduché tógy a některé žákyně si dokonce svůj vzhled dotvořily přímo řeckým účesem.
Řecký den se pak odehrával na školním hřišti. Šesťáci se shromáždili společně u řecké vlajky a před zahájením olympijských her obětovali bohům dary, aby jejich klání bylo úspěšné. Hoši i dívky mohli využít svých znalostí z dějepisu a připomenout si, že v době konání olympijských her musel zavládnout ve starověkém Řecku mír, zopakovali si, jak často se hry konaly, jak a v čem se soutěžilo a i to, že podle tehdejších zvyklostí se soutěží nesměly účastnit ženy. Poté všichni museli složit slavnostní přísahu, že budou závodit čestně a že se budou ke svým soupeřům chovat s úctou. Před samotným zahájením her ještě hlasitě pronesli řecké heslo: Ας κερδίσει ο καλύτερος! [As kerdísei o kalýteros] = Ať zvítězí ten nejlepší!
Zatímco se chlapci odebrali na sportovní kolbiště, kde je čekal klasický pětiboj (běh, skok, hod diskem, hod oštěpem, zápas), dívky se s p. učitelkami Marcelou Haraštovou a Lucií Bartoškovou ujaly přípravy pohoštění a výroby věnce pro vítěze. Tradiční vavřínový věnec, jehož výroby se ujaly Kamila Křepelková a Adéla Mračková, byl nahrazen břečťanovým, dívkám se opravdu povedl a dekorovanému vítězi velice slušel.
Zatímco se mezi hochy odehrával lítý sportovní boj, děvčata chystala jednoduché občerstvení - jednohubky, ozdobené převážně řeckými olivami, hroznové víno, popcorn... Když byly dívky s přípravou hotovy, vydaly se povzbuzovat chlapce při jejich sportovních výkonech. Nejvíc se asi pobavily u zápasu (přetlačované), kdy hoši museli projevit nejen svoji sílu, ale i obratnost, mrštnost a důvtip, aby s rukama za zády svého soupeře vytlačili z kruhu. Po ukončení poslední disciplíny byli vyhlášení vítězové klání. Vítězem, který dostal na hlavu „vavřínový“ věnec, se stal Jan Pořízek. Ocenění za nejhezčí řecký oděv a účes a za celkový vzhled „řecké bohyně“ získaly Kristýna Klimešová, Martina Orlová, Vendula Hegerová, Elena Bicanová a Barbora Jelínková.
Ale korunováním vítězů ještě Řecký den nekončil. Všechny přítomné vtáhl do rytmu řecký tanec. Jednoduché krokové variace se naučili i hoši šesťáci a všichni včetně přítomných vyučujících se roztančili po školním hřišti.
Na závěr se Řekové a Řekyně přesunuli do své třídy, kde už čekalo přichystané pohoštění. To ze stolů zmizelo neuvěřitelně rychle, protože všem pěkně vytrávilo a všichni měli velkou žízeň. Snad mohu na závěr konstatovat, že se Řecký den vydařil a všichni si ho hezky užili.