Obsah

2021_06_25 - Ukázkové chemické pokusy pro první třídy

2021_06_25 - Ukázkové chemické pokusy pro první třídy

Dne 25.6.2021 se naše dvě první třídy zúčastnili ukázkové hodiny chemie. V této hodině byla dětem představena chemie jakožto jedna z přírodních věd. Děti se dozvěděly, jak se rozděluje, k čemu slouží a kde všude na ni můžeme v každodenním životě narazit.

Po té bylo dětem ukázáno několik efektivních pokusů. Podívaly se, jak se vyrábí vodík a že je to také výbušný plyn. Dozvěděly se něco o kyselosti a zásaditosti. A byly jim ukázány ještě jiné další zajímavé efektní pokusy.