Obsah

2022_03_23 - Svatba nanečisto

2022_03_23 - Svatba nanečisto

Po pár letech se do naší školy vrátila jedna typicky deváťácká akce nazvaná Svatba nanečisto. Ta proběhla ve středu 23. 3. 2022, ale přípravy začaly už dříve. Muselo se určit, kdo budou snoubenci, svědci, rodiče, kdo přinese svatební dort, kdy a jak svatba proběhne, jaká se při ní bude pouštět hudba, no prostě bylo potřeba toho hodně vymyslet a zařídit. V pondělí

21. 3. 2022 šli snoubenci, Adéla Mračková a Jan Pořízek, svědci a rodiče snoubenců na matriku, kde se dozvěděli, co se musí pro uskutečnění svatby splnit a jak bude probíhat obřad.

Den na to deváťáci nazdobili svou třídu na svatbu, přilepili na dveře třídy ceduli sláva novomanželům, celou místnost polepili srdíčky z barevného papíru, srazili k sobě lavice, povlékli je bílými ubrusy a připravili na ně tácky a kelímky na velkou svatební hostinu. Pak už jen další den, svatební den, stačilo přijít ve slavnostním oblečení, nevěsta samozřejmě v bílých šatech, a dát na tácky jednohubky, cukroví, kterého bylo požehnaně, a krásný svatební dort. Protože obřad na zámku byl domluven na přesný čas 9:30 hod., musely se poslední úpravy uskutečnit rychle, aby se vše stihlo.

 

Ještě před odchodem na zámek deváťáci navštívili prvňáčky, jak slíbili na začátku školního roku, a zatančili si s nimi. Prvňáčci se šli podívat do vyzdobené třídy 9. A., kde na ně čekalo překvapení v podobě svatebních koláčků.

Mezitím, co deváťáci už šli na zámek, kde se v obřadní síni konal obřad, tam už byl připraven oddávající (náš pan ředitel) a čekal, až vstoupí prvně ženich se svou maminkou, po něm hosté, a nakonec nevěsta se svým tatínkem. Obřad byl jako každý, od snoubenců zaznělo ano, navlékli si prsteny, dali si polibek a uzavřeli manželství, do kterého jim všichni popřáli štěstí a lásku. Jediné, čím se obřad zásadně lišil, je to, že byl nanečisto. Po samotném obřadu následovalo focení a šlo se zpátky do školy, nevěsta jela ve svatebním voze, který ženich tlačil, a přitom po nich pro štěstí svatebčané házeli rýži. Tím žáci naplnili jeden ze svatebních zvyků.

 

Další takový zvyk následoval ve škole, kde společně novomanželé uklízeli střepy z rozbitého talíře a krájeli dort, který potom jejich spolužáci s radostí ochutnali při velké hostině. Na jejím začátku měl svědek ženicha, Ondřej Klimeš, svatební proslov, který se mu velmi vydařil. Nevěsta samozřejmě musela také hodit svatební kytici, kterou se na každé svatbě vždy snaží chytit neprovdané dívky.

 

Pak už svatebčané jen jedli, pili, tančili a skvěle si užili vydařenou Svatbu nanečisto. (Veronika Drábková, 9. A)

 

Ráda bych poděkovala všem deváťákům, jak se do Svatby nanečisto zapojili, nevěsta se ženichem (Adéla Mračková a Honza Pořízek) si zaslouží největší poděkování, protože své role zvládli opravdu skvěle. Další poděkování patří panu řediteli, který se ujal role oddávajícího, panu učiteli Jehlářovi za krásnou fotodokumentaci, kterou ještě rozšířili Vojta Šálek a Veronika Drábková. Pochvala patří i těm deváťákům, kteří zůstali až do úplného konce a vzorně všechno po svatebním hodování uklidili. A rozhodně nesmím zapomenout poděkovat všem rodičům, kteří nám připravili opravdu bohatou svatební hostinu – úžasný dort, věnečky, koláčky, perníčky, linecké, jednohubky…

Mně osobně se svatba líbila moc, přiznávám, že v obřadní síni mi i slza ukápla, protože bylo moc hezké pozorovat ty svátečně oblečené patnáctileté slečny a mladíky, které znám už od šesté třídy a které zanedlouho „vypustím do velkého světa“ z bezpečí jejich domovské základní školy, jak berou celou akci zodpovědně, ale i s trochou humoru. Snad jim takový přístup vydrží i v dalším životě: být zodpovědní, ale neztrácet humor.

Za pár dní deváťáky čekají přijímací zkoušky a budou čekat na přijetí na své vybrané školy. Moc všem držím palce, aby uspěli. A také doufám, že až se z naší školy „rozletí“ do všech stran, že si na nás občas vzpomenou a přijdou se za námi podívat, aby nám řekli, jak se jim daří. (p. uč. Marcela Haraštová)