Obsah

Zápis dětí do ŠD 2020-2021

Typ: Mateřská škola | ostatní | Školní družina | Školní jídelna | Základní škola
Zápis dětí do ŠD 2020-2021 Zápis dětí do ŠD 2020-2021

V souladu s vnitřní směrnicí č. 4/2019 „Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině“ a vnitřní směrnicí č. 5/2019 – „Vnitřní řád školní družiny“ upozorňujeme zákonné zástupce žáků, kteří mají zájem přihlásit své dítě do školní družiny pro školní rok 2020/2021, že je třeba nejpozději do 15. 6. 2020 doručit do školy vyplněný zápisní lístek (příloha tohoto upozornění). Úhradu školného za školní družinu je třeba provést nejpozději do 30. 6. 2020.
Kapacita školní družiny ZŠ a MŠ Tovačov je stanovena na 80 dětí. Přednostně budou přijímáni žáci 1. – 3. ročníků a následně pak žáci 4. ročníků až do naplnění kapacity. O případném zařazení žáka 4. ročníku do školní družiny rozhodne ředitel školy mimo jiné také s ohledem na termín doručení zápisního lístku. Na zápisní lístky doručené do školy po stanoveném termínu nebude brán zřetel. V případě, že žák 4. ročníku nebude z kapacitních důvodů zařazen do školní družiny, může v ranních hodinách před zahájením vyučování (6.45 – 7.50 hod.) navštěvovat školní klub, který bude umístěn v čítárně školy.


Přílohy

Vytvořeno: 2. 6. 2020
Poslední aktualizace: 2. 6. 2020 8:02
Autor: